Giełdowy kwartał

Według ankiety PricewaterhouseCoopers na temat debiutów giełdowych na europejskich rynkach w III kwartale br., pod względem liczby i wartości IPO na czele ponownie giełda londyńska. Giełda warszawska należy do najaktywniejszych.

Łączna wartość IPO na rynku londyńskim w III kwartale 2006 r. wyniosła 9,5 mld euro w porównaniu do 2,96 mld euro w analogicznym okresie ub. roku i 3,66 mld euro w II kwartale 2006 r. Zadecydowały o tym debiuty rosyjskiego Rosneft oraz Standard Life (5,2 mld euro i 3,2 mld euro), które razem stanowiły 89% łącznej wartości IPO na tym rynku i jednocześnie 71% wartości wszystkich IPO w Europie. Oferta Rosneft była jak dotychczas największym IPO w tym roku. Regulowany przez giełdę rynek małych spółek AIM odnotował największą aktywność spośród rynków w Europie, odnotowując 51 IPO o łącznej wartości 744 mln euro. Londyn wciąż dominuje pod względem liczby debiutów, z łącznym udziałem rynku podstawowego oraz rynku AIM we wszystkich europejskich IPO na poziomie 44%. Rynek AIM przyciągnął 91% debiutów odnotowanych w Londynie oraz 40% łącznej liczby IPO w Europie.

Tom Troubridge, szef grupy ds. rynków kapitałowych w PricewaterhouseCoopers w Londynie, stwierdził, oceniając perspektywy rynku w najbliższej przyszłości: "Początek IV kwartału był udany - w Londynie miały miejsce debiuty spółek Aer Lingus oraz Experian. Europa niezmiennie przyciąga międzynarodowe IPO i jest bardzo prawdopodobne, że rekordowa wartość ofert (51 mld euro) z 2005 r. zostanie w tym roku przekroczona".

Według ankiety, w III kwartale br. miało miejsce 126 IPO, o łącznej wartości 11,8 mld euro (o 40% więcej niż w III kw. ub. roku ale mniej niż w II kw. br.). Odnotowano 16 międzynarodowych debiutów, z czego 15 na rynku londyńskim. Łączna wartość ofert spółek spoza Europy w Londynie ukształtowała się na poziomie 5,4 mld euro. Najwięcej debiutów - 25 - odbyło się w sektorze produktów i usług przemysłowych. Drugi pod względem aktywności był sektor usług finansowych z 13 IPO, a trzeci - sektor nowych technologii, z 12 debiutami.

Na 2. miejscu pod względem wartości ofert uplasowała się giełda w Madrycie, gdzie dwa IPO osiągnęły wartość 991 mln euro. Euronext odnotował stracił pozycję lidera zajmowaną w poprzednim kwartale. Na rynku tym miały miejsce 23 IPO o łącznej wartości 169 mln euro (4,2 mld euro w II kwartale br. oraz 3,6 mld euro w analogicznym okresie ub. roku). Na Deutsche Börse miało miejsce 18 IPO o łącznej wartości 687 mln euro. Stanowi to spadek zarówno pod względem liczby, jak i wartości ofert w porównaniu do II kw. br.

Na GPW w Warszawie w III kwartale 2006 r. został odnotowany znaczący wzrost aktywności. Liczba IPO wzrosła o 180% w porównaniu do II kwartału br., czego rezultatem jest czwarta pozycja wśród najbardziej aktywnych rynków minionego kwartału. Na naszym rynku odnotowano 14 IPO o łącznej wartości 219 mln euro, a największa oferta dotyczyła producenta maszyn górniczych Famur (75 mln euro). Pozostałe debiuty były ofertami o względnie małej wartości - żadna nie przekroczyła 25 mln euro. Na GPW zadebiutowała także kolejna spółka zagraniczna i zarazem pierwsza z Ukrainy - holding cukrowniczy Astarta (przedmiotem obrotu na GPW są akcje spółki Astarta Holding zarejestrowanej w Holandii, będącej właścicielem spółki ukraińskiej). Z danych zebranych przez PricewaterhouseCoopers wynika, że w ciągu ostatnich kilku miesięcy 55 spółek ogłosiło lub podtrzymało chęć zadebiutowania na GPW do połowy 2007 r. Na uwagę zasługuje zwłaszcza planowany jeszcze na październik 2006 r. debiut czeskiego koncernu energetycznego CEZ (notowanego już na giełdzie w Pradze), który byłby największą spółką notowaną na warszawskiej giełdzie i zwiększyłby łączną kapitalizację GPW o około 15%.