Giętka bateria NEC-a

Naukowcy w laboratoriach koncernu NEC nie ustają w wysiłkach na rzecz skonstruowania baterii na miarę XXI wieku. Ostatnio udało im się zrobić kolejny krok i stworzyć ogniwo, które oprócz zasadniczej właściwości magazynowania energii jest też elastyczne i giętkie.

Giętka bateria NEC-a

Organic Radical Battery

O pracach prowadzonych przez firmę NEC informowaliśmy już w artykule "Żywa" bateria NEC-a". Najnowszy prototyp akumulatora różni się od zaprezentowanego w sierpniu br. modelu wymiarami (jest to kwadrat o boku 40 mm i grubości 1 mm, model poprzednio zaprezentowany mierzył 55 x 43 x 4 mm). Parametry techniczne obu baterii są bardzo podobne - obie mogą w ciągu zaledwie 30 sekund uzupełnić 80 % ubytków energii.

Giętka bateria NEC-a

Organic Radical Battery

Model zaprezentowanej przez NEC-a baterii zapowiadany jest jako rozwiązanie przeznaczone do użytku w kartach RFID. Zbudowany jest z tworzywa określanego mianem "organic radical", materiału bardziej przyjaznego środowisku od substancji stosowanych powszechnie w używanych dziś akumulatorach (np. metali ciężkich, jak rtęć i ołów). Materiał ten przyjmuje stan nasyconego elektrolitami żelu, wchodzącego w reakcje chemiczne.

Nadal jednak trudno mówić o dacie wprowadzenia tego typu akumulatorów do masowej produkcji i sprzedaży.

Więcej informacji: NEC.