Giganci biznesu w Internecie

Firma PricewaterhouseCoopers przeprowadziła badania mające na celu określenie, w jakim stopniu wielkie korporacje korzystają z Internetu.

Ostatnie badanie przeprowadzone przez firmę PricewaterhouseCoopers - Electronic Businesss Outlook for the New Millenium - objęło zasięgiem kadrę kierowniczą 78 korporacji, których obroty przekraczają kwotę 5 mld USD, i dotyczyło stopnia wykorzystywania Internetu w codziennej działalności firm. Ponad dwie trzecie spośród firm, objętych analizą, opracowało ścisłe plany rozwoju swojej aktywności w sieci, 47% posiada specjalne oddziały zajmujące się strategią handlu elektronicznego. Raport ujawnił także, że menedżerowie w coraz większym stopniu postrzegają Internet jako coś równie istotnego, jak dbałość o markę i zwracają uwagę na niższe koszty sieciowej działalności.

Mimo że w coraz większym stopniu Internet jest traktowany jako źródło dochodu, to większość firm nie notuje znaczącego wzrostu obrotów wynikającego z działalności w sieci: 80% wielkich korporacji wciąż czerpie z Internetu mniej niż 5% globalnych zysków, choć większość z nich spodziewa się zmiany tej sytuacji w ciągu najbliższych 3 lat.


Zobacz również