Głęboka sieć

Z badań firmy BrightPlanet wynika, że zasoby Internetu są 400-500 razy obszerniejsze niż do tej pory przypuszczano.

Z badań, jakie przeprowadziła firma BrightPlanet za pomocą własnej technologii wyszukiwania nazwanej "LexiBot", wynika, że zasoby WWW są 400-500 razy potężniejsze niż do tej pory sądzono. Mechanizmy wyszukiwania, których do tej pory używano w pomiarach zawartości sieci były bowiem w stanie przeszukiwać jedynie "powierzchnię" Internetu nie sięgając do "sieci głębokiej".

Według BrightPlanet, istnieje ponad 100 tys. dostępnych publicznie baz danych, które należą do tzw. deep web zasobów zawierających ok. 7500 terabajtów informacji, w porównaniu z 19 terabajtami dostępnymi na powierzchni sieci. Strony z "głębokiej sieci", w odróżnieniu od stron "powierzchniowych", charakteryzuje na ogół węższą tematyką, ale głębszą zawartością.

"Deep web" zawiera prawie 550 mld pojedynczych dokumentów, w porównaniu z miliardem dokumentów znajdujących się na powierzchni sieci, a 60 największych witryn "głębokiej sieci" publikuje razem 750 terabajty danych, czyli 40 razy więcej niż powierzchnia WWW. Ponad połowa zawartości "głębokiej sieci" to tematyczne bazy danych, z których 95% gromadzi informacje dostępne publicznie, wolne od opłat czy obowiązkowej rejestracji.


Zobacz również