Global Compact rusza w bój

Polska, jako jedyny europejski kraj, rozpoczęła realizację projektów w ramach inicjatywy UNDP "Global Compact", która promować ma "biznes społecznie odpowiedzialny" i współpracę sektora prywatnego z publicznym, na rzecz zrównoważonego rozwoju.

W kwietniu br. przedstawiona została w Polsce inicjatywa sekretarza generalnego ONZ, Koffi Annana - Global Compact. Jej założeniem jest współpraca biznesu ze społecznościami lokalnymi na rzecz zrównoważonego rozwoju. Global Compact promuje wizję tzw. odpowiedzialnego biznesu, polegającego na wdrażaniu w działalności biznesowej zasad z obszaru praw człowieka, standardów pracy i prowadzenia działalności w zgodzie ze środowiskiem naturalnym. Pod auspicjami tej strategii ONZ, partnerami prywatnego biznesu mają być organizacje pozarządowe, lokalne władze i środowiska. W Polsce, jako pierwszym kraju europejskim, powołany został Komitet Sterujący w skład którego weszło ponad 10 firm, głównie polskich przedstawicielstw międzynarodowych korporacji.

Z końcem sierpnia br. Komitet Sterujący przedstawił pierwsze projekty w których zorganizował poparcie biznesu dla inicjatyw w ramach strategii rozwoju zrównoważonego. Są to "Szkoła Liderów", której X-ta, letnia edycja rozpoczyna się 31 sierpnia br., oraz realizacja zasad Agendy 21 (dokument przyjęty podczas "Szczytu Ziemi" w Rio de Janeiro w 1992 roku, dotyczący zasad zrównoważonego rozwoju) w dwóch wybranych, lokalnych środowiskach: powiecie Kamienna Góra i gminie wiejskiej Elbląg.

Szkoła Liderów to projekt szkolenia młodych osób zajmujących się działalnością publiczną w zakresie kierowania zespołem, komunikacji, zarządzania projektami, itp. W tegorocznej edycji dwutygodniowego szkolenia firmy tworzące Komitet Sterujący Global Compact będą - jak poinformowano - oprócz wsparcia finansowego brać czynny udział, przygotowując prezentacje z zakresu zarządzania, ekonomii, public relations, itp.

W przypadku projektu opartego o założenia Agendy 21, firmy zaoferowały pomoc w dziedzinach zarządzania, finansów; ponadto ufundowały kilkanaście stypendiów dla najlepszych uczniów oraz działaczy społecznych. Firmy mają dostarczyć fachowców ds. pomocy w opracowywaniu alternatywnych źródeł energii, szkoleń lokalnej administracji, kadry zarządzającej służb publicznych, itp. W chwili obecnej współpraca w tym zakresie jest na etapie ustalania wzajemnych oczekiwań stron projektu.