Globalna walka ze spamem

Uczestnicy konferencji International Spam Enforcement Workshop, poświęconej problematyce spamu, zgodnie twierdzą, iż kluczem do sukcesu w walce z nie zamawianą korespondencją, jest ściślejsza współpraca rządów wielu krajów.

Konferencja Spam Enforcement Workshop zorganizowana została przez amerykańską Federalną Komisję Handlu (FTC - Federal Trade Commision) oraz brytyjski odpowiednik tej organizacji - OFT (Office of Fair Trading). Na spotkanie przybyli delegaci z ponad 20 krajów. Wszyscy uczestnicy konferencji zgodnie twierdzą, że do skutecznej walki ze spamem potrzebna jest ściślejsza współpraca rządów poszczególnych krajów.

Z danych przedstawionych przez organizatorów International Spam Enforcement Workshop wynika, iż w 2001 roku spam stanowił zaledwie 10% całej korespondencji elektronicznej przepływającej w Sieci, podczas gdy obecnie stanowi on ponad 60%.

Jak twierdzi Deborah Majoras, prezes FTC, największym problem jest obecnie wytropienie źródła, z którego jest dystrybuowana nie zamawiana korespondencja. Dlatego właśnie tak ważna jest wymiana informacji na szczeblu międzynarodowym.


Zobacz również