Globalna wioska telekomunikacyjna ?

Kiedy w 1876 roku Abraham Bell wynalazł telefon przewodowy, nikt wtedy nie śnił o tym, że technologie telekomunikacyjne posuną się do przodu w tak zaskakującym tempie, a większość ludzi mieszkających w cywilizowanych krajach nie będzie w stanie obyć się bez tego wynalazku.

Kiedy w 1876 roku Abraham Bell wynalazł telefon przewodowy, nikt wtedy nie śnił o tym, że technologie telekomunikacyjne posuną się do przodu w tak zaskakującym tempie, a większość ludzi mieszkających w cywilizowanych krajach nie będzie w stanie obyć się bez tego wynalazku.

Dziś kiedy już od wielu lat działa analogowa telefonia komórkowa NMT oraz, od niedawna, cyfrowa telefonia komórkowa GSM (a już niedługo jej odmiana - DCS 1800), nikogo już nie dziwi osoba rozmawiająca przez telefon bezprzewodowy na ulicy.

Krajowe firmy - operatorzy telefonii komórkowej podpisali tzw. umowy roamingowe z kilkudziesięcioma innymi firmami na całym świecie. Pozwalają one na korzystanie z własnego telefonu komórkowego na terenie objętym siecią innego operatora np. w innym kraju. Co jednak ma zrobić klient, jeżeli telefon komórkowy nagle przestanie działać ze względu na brak sygnału z sieci macierzystej. A co gdy telefon komórkowy nie działa poza granicami naszego kraju, ponieważ operator macierzysty nie zawarł umowy roamingowej z operatorem sieci w państwie w którym się znajdujemy? Pół biedy kiedy telefon nie jest nam zbytnio potrzebny, ale co ma zrobić np. szef jakiejś dużej korporacji, który powinien być cały czas uchwytny, gdyż od tego zależą losy firmy?

Otóż już niedługo z pomocą wszystkim przyjdzie telefonia satelitarna. Już teraz istnieje namiastka tego typu łączności, jednakże takie satelitarne systemy łączności nie należą do najtańszych ani najmniejszych pod względem konstrukcyjnym. Obecnie największym i najbardziej zaawansowanym w pracach systemem telefonii satelitarnej jest projekt znany pod nazwą Iridium. Koordynowanie tego projektu wzięła na siebie nowo utworzona firma Iridium Inc., będąca w rzeczywistości międzynarodowym konsorcjum złożonym z wielu znaczących firm telekomunikacyjnych oraz międzynarodowych koncernów przemysłowych.

Witamy w przyszłości telekomunikacji - w systemie IRIDIUM!

System Iridium ma być przystosowany do transmisji przeróżnych typów danych. Za jego pomocą będzie można przesyłać głos ludzki (telefon), dane cyfrowe, faksy oraz wykorzystywać go jako globalny system przywoławczy (z ang. paging). Podstawowy element składowy Iridium stanowić ma sieć 66 satelitów umieszczonych na wysokości ok. 800 km nad Ziemią na 6 orbitach (po 11 satelitów na jedną orbitę). Czas obiegu takich satelitów wokół Ziemi ma wynosić ok. 90 minut, co spowoduje, że każde połączenie zostanie przekazane do następnego satelity po upływie maksymalnie ok. 15 minut. Czas ten jednak będzie krótszy przy dużym przeciążeniu sieci. Jeden satelita będzie w stanie jednocześnie obsłużyć ok. 1000 rozmów.

System Iridium pozwoli ludzkości wejść w XXI wiek z tzw. "telefonią kieszonkową", umożliwiającą wykonanie rozmowy telefonicznej z dowolnego miejsca na kuli ziemskiej, bez konieczności zwierania umów z innymi operatorami, czy ograniczeń w zasięgu występujących w telefonii komórkowej.

Prace nad całością projektu rozpoczęto już w 1987 roku, jednakże zbyt niski poziom zaawansowania technologii telekomunikacyjnych w latach 80-tych nie pozwolił na jego pełną realizację. Początkowo uruchomienie systemu planowano na rok 1996, lecz w wyniku braku stabilnych i pewnych źródeł finansowania nastąpiło przesunięcie terminu realizacji Iridium na 1998r. Pierwszego satelitę wystrzelono na początku tego roku. Satelity kolejno wynoszone są na orbitę przez rakiety chińskie, rosyjskie "Proton" oraz amerykańskie "Delta". Sterowanie działaniem systemu będzie odbywało się z ośrodków kontroli usytuowanych w USA i Europie. Ich zadaniem będzie zarządzanie przełączaniem rozmów pomiędzy satelitami a następnie kierowanie ich do odpowiednich abonentów na świecie. Każdy z ośrodków w ekstremalnych warunkach będzie mógł przejąć kontrolę nad całym systemem.

Na dostawcę telefonów oraz urządzeń przywoławczych dla Iridium wybrana została firma Motorola. To ona dostarczy dwusystemowe aparaty telefoniczne, które umożliwią realizację połączeń GSM-owych - tam gdzie istnieć będzie zasięg cyfrowej sieci komórkowej GSM, zaś w systemie Iridium urządzenie działać będzie jako telefon łączności satelitarnej. Autorzy projektu Iridium w dalszej przyszłości planują także ustawienie budek telefonicznych zasilanych bateriami słonecznymi w miejscach, gdzie nie istnieje aktualnie żadna infrastruktura telekomunikacyjna.

Przewidywany koszt połączenia telefonicznego zestawionego za pomocą Iridium to ok. 3 USD za każdą minutę. W polskich warunkach ten rodzaj telefonii nie będzie zatem raczej dostępny dla "zwykłych zjadaczy impulsów". Nie wiadomo oczywiście, czy telefonia satelitarna osiągnie przewidywany poziom popularności, lecz patrząc na obecne zainteresowanie łącznością bezprzewodową system ten prawdopodobnie zrewolucjonizuje światową telekomunikację.

Więcej informacji na temat Iridium znajdziecie pod adresami:

http://www.ee.surrey.ac.uk/Personal/L.Wood/constellations/iridium.html

http://www.iridium.com

http://www.c2corp.com/iridium.html

http://www.mlb.sticomet.com/sti_iri1.htm