Globalne C++

Firma Borland wprowadziła nowe wieloplatformowe środowisko programistyczne Borland C++BuilderX, które ma przyspieszyć tworzenie aplikacji i ułatwić ich przenoszenie pomiędzy różnymi systemami operacyjnymi.

C++BuilderX wyposażono w nowe graficzne środowisko projektowe, w którym wykorzystano wiele sprawdzonych i praktycznych rozwiązań, znanych z Borland JBuilder. Najważniejsza cechą nowego systemu jest prawdziwa wieloplatformowość, a korzyści z niej płynące to, po pierwsze, jeden interfejs użytkownika do wszystkich systemów operacyjnych, a po drugie, możliwość wykorzystania różnych kompilatorów w tym samym środowisku.

C++BuilderX oferowany jest w edycjach Personal, Developer i Enterprise, ale stanowi też podstawę nowej wersji pakietu Borland Enterprise Studio for C++, który został dodatkowo wyposażony w zestaw narzędzi Together Edition for C++BuilderX do wizualnego modelowania aplikacji, kontrolowania jakości oraz zwiększenia wydajności podczas pracy grupowej. Technologia Together to także kontrola zaawansowania prac nad projektem, dotrzymywanie terminów w produkcji oprogramowania, dostarczanie funkcjonalności zgodnej z wymaganiami, wielokrotne wykorzystanie uniwersalnych fragmentów kodu oraz – oprócz automatycznej dokumentacji w postaci diagramów UML - generowanie dokumentacji w formacie HTML.

C++BuilderX obsługuje cały szereg kompilatorów i debugerów (z możliwością dołączania własnych). Standardowo w wersji Personal wykorzystywać można Borland C++ BCC32 (Windows) oraz kompilatory GNU: MinGW GCC (Windows) i GCC (Windows, Linux i Solaris). Natomiast w wyższych edycjach dostępne są także: Intel C++ 7.1 (Windows, Linux), Microsoft Visual C++ 7.1 (Windows), Metrowerks CodeWarrior C++ (Windows) oraz Sun Forte C++ (Solaris/SPARC). Wersja Developer zawiera ponadto zestaw wydajnych bibliotek matematycznych firmy Intel, natomiast wersja Enterprise - narzędzie do optymalizacji kodu, Intel VTune Performance Analyzer.

C++BuilderX w wersji Enterprise jest przygotowany do budowy aplikacji w technologii CORBA z wykorzystaniem serwera Borland Enterprise Server, VisiBroker Edition 5.2 oraz współpracy z systemami RDBMS: IBM DB2, MS SQL Server i Borland InterBase (dostęp do baz danych zapewniają sterowniki db-Express). Do pakietu dołączono też specjalną wersję programu XMLSPY 5 Borland Edition - narzędzia do tworzenia i obsługi wielu rodzajów dokumentów opartych na XML.

Już w wersji Developer dostępne są natomiast mechanizmy kontroli wersji (CVS), takie jak Rational ClearCase, Microsoft Visual SourceSafe i Borland StarTeam oraz wieloplatformowa edycja pakietu InstallShield.

Strategia integracji produktów firmy Borland, umożliwiająca kompleksowe zarządzanie cyklem życia aplikacji (technologia ALM) zaowocowała dostępnością narzędzi do projektowania, modelowania, budowy aplikacji oraz jej dokumentowania na bieżąco w jednym spójnym środowisku projektowym. Obecnie, wraz z pojawieniem się pakietu C++BuilderX, nie trzeba już utrzymywać kilku wersji projektu, przeznaczonych do różnych platform i budowanych w różnych środowiskach za pomocą różnych kompilatorów. Co więcej, to samo środowisko, dzięki możliwości wykorzystania własnych kompilatorów, może być używane do utrzymywania i rozwijania kodu.

Więcej informacji:

http://www.borland.pl