Globalny kapitalizm, lokalne strategie

W dniach 25 i 26 października odbyła się w warszawskiej Szkole Głównej Handlowej ważna konferencja „Trans`01.Przedsiębiorstwo wobec globalizacji”.

Najistotniejsze rzeczy zostały powiedziane już na samym początku konferencji. Zawarła je w swoim referacie prof. Halina Brdulak. Chociaż bilans korzyści i zagrożeń z globalizacji nie jest jednoznacznie pozytywny, tendencje globalizacyjne są obecnie nieodwracalne. W tej sytuacji zasadniczy problem sprowadza się do sposobów maksymalizacji korzyści, jakie poszczególne narody, a na poziomie mikroekonomicznym – przedsiębiorstwa, mogą uzyskać z globalizacji. W jaki sposób polskie przedsiębiorstwa mogą stać się konkurencyjne wobec rozszerzających swoją działalność w Polsce firm globalnych? Prof. Halina Brdulak udzielając odpowiedzi wskazała kilka takich sposobów. Trzy wydają się szczególnie warte uwagi. Po pierwsze, polskie firmy mogą uzyskać trwałą przewagę wzmacniając miękkie obszary zarządzania, związane z ekonomią wiedzy i inteligencją emocjonalną. Firmy, które stworzą warunki do rozwoju ludzi i współuczestniczenia w procesie zarządzania mają większe szanse na osiągnięcie sukcesu rynkowego. Po drugie, lepszą pozycję konkurencyjną zbudują firmy, które zauważą znaczenie czasu w dzisiejszym biznesie. Liczy się szybkość reakcji: na zmiany na rynku, na bodźce makroekonomiczne, na nowe technologie, na zamówienie klienta, itd. Po trzecie, wreszcie wykorzystanie systemów informatycznych daje dobrą podstawę do zarządzania logistycznego, które z kolei skupia się na redukowaniu kosztów w łańcuchu dostaw bez obniżania jakości usług. Ten typ zarządzania wydaje się najwłaściwszy przy konkurowaniu w wielkimi tego świata.

Innym bardzo ciekawym wydarzeniem był krótki wykład dr Tomasza Dołęgowskiego. Przywołał on koncepcję J.H. Dunninga, którego charakterystyka współczesnego kapitalizmu powinna dawać wiele do myślenia nie tylko strategom przedsiębiorstw, ale też twórcom i sternikom polityki gospodarczej państwa. Współczesny kapitalizm wyróżnia się nie tylko globalnym obszarem działania i mnogością strategicznych porozumień między przedsiębiorstwami i państwami, ale też silnym akcentem położonym na wiedzę i ludzką kreatywność. Istnieje wręcz silna zależność między postępującą globalizacją a wyłanianiem się gospodarki opartej na wiedzy. Właśnie rozkład wiedzy na świecie będzie wyznaczał nową mapę gospodarczych sukcesów i społecznego dobrobytu w skali świata, regionów i krajów.


Nie przegap

Zapisz się na newsletter i nie przegap najnowszych artykułów, testów, porad i rankingów: