Globalny spadek inwestycji

Bezpośrednie inwestycje zagraniczne, według danych UNCTAD, spadły w skali globalnej o 18% w 2003 roku.

Jak wynika z danych UNCTAD, rok 2003 był już trzecim z rzędu rokiem spadku zagranicznych inwestycji bezpośrednich, które są motorem globalizacji. Ich wartość w ubiegłym roku wyniosła 560 mld USD, czyli mniej niż połowę z czasów szczytu osiągniętego w 2000 roku. Spadek dotyczył zwłaszcza państw rozwiniętych - np. w USA o 53%, do poziomu najniższego od 1992 roku. W krajach rozwijających się wartość bezpośrednich inwestycji zagranicznych wzrosła średnio o 9%.

W krajach Unii Europejskiej w ubiegłym roku wartość bezpośrednich inwestycji zagranicznych spadła o 21%, do poziomu poniżej 300 mld USD, w Azji, wzrosła o 13% do ponad 100 mld USD, w Ameryce Łacińskiej spadła o 3% do 50 mld USD, a Ameryce Północnej spadła o 57% do 40 mld USD, w Europie Środkowej i Wschodniej spadła o 33%, do 20 mld USD, zaś w Afryce w porównaniu z rokiem 2002 wzrosła o 28%, do 10 mld USD.

Zobacz również:

  • Airbnb zobowiązuje się do ograniczenia emisji dwutlenku węgla do 2030 r.