Globalstar w Polsce

Na terenie Polski wkrótce będzie można korzystać z usług satelitarnego systemu telekomunikacyjnego Globalstar.

Telekomunikacja Polska S.A. oraz należąca do France Telecom i Alcatela firma TE.SA.M. podpisały list intencyjny dotyczący świadczenia usług personalnej łączności satelitarnej systemu Globalstar w Polsce. Obie strony wyrażają wolę podjęcia wspólnych działań mających na celu świadczenia usług satelitarnej łączności ruchomej na terytorium Polski. Pierwszym dostawcą usług Globalstar w naszym kraju stanie się PTK Centertel, natomiast TP S.A. będzie pełnić rolę operatora telekomunikacyjnego nowego systemu.

Globalstar jest cyfrowym systemem telekomunikacyjnym bazującym na konstelacji 48 satelitów "Low-Earth-orbiting" (LEO) oraz naziemnych stacji dostępowych, które stanowią "pomost" z tradycyjnymi sieciami telekomunikacyjnymi. Dostępny praktycznie z każdego miejsca ziemi Globalstar, zapewnia usługi takie jak połączenia głosowe, transmisja krótkich wiadomości SMS, poczta głosowa, przekierowanie rozmów czy też identyfikacja rozmówcy.


Zobacz również