Głos w sieci

Nowe oprogramowanie firmy NetSpeak pozwala na łatwe różnicowanie jakości sygnału w połączeniach typu VoIP.

Firma NetSpeak w przyszłym tygodniu zaprezentuje oprogramowanie umożliwiające dostawcom oferowanie większego zakresu usług telefonicznych poprzez sieci IP. Nowe oprogramowanie NetSpeak wspiera standard QoS, pozwalający na różnicowanie jakości przesyłanego sygnału. Sygnał gorszej jakości, wymagający mniejszego pasma transmisyjnego, może być np. wykorzystywany w komunikacji wewnętrznej firmy, podczas gdy w kontaktach z ważnymi, zewnętrznymi partnerami przedsiębiorstwa niezbędna jest najwyższa możliwa do osiągnięcia jakość mowy (sygnału). Klient, wybierając konkretny kod na klawiaturze aparatu, sygnalizuje systemowi żądany poziom jakości transmisji. Umożliwi to użytkownikom dostosowanie działania systemu VoIP do własnych potrzeb (tj. możliwości finansowych).

Jak twierdzą przedstawiciele firmy, nowe usługi pozwalają dostawcom na poszerzenie zakresu sprzedawanych usług, jak również dostosowanie sieci do indywidualnych wymogów klienta. Nowe oprogramowanie jest kompatybilne ze sprzętem produkowanym przez Cisco i Motorolę.


Zobacz również