Głos zamiast tekstu

LabNet Voice Chat jest przeznaczonym dla stron WWW systemem komunikacji natychmiastowej (tzw. chat), umożliwiającym prowadzenie płynnej rozmowy za pomocą głosu przy minimalnym wykorzystaniu łącza internetowego. Korzystanie z aplikacji nie wiąże się z żadnymi opłatami – użytkownik płaci jedynie za połączenie z Internetem.

LabNet Voice Chat jest przeznaczonym dla stron WWW systemem komunikacji natychmiastowej (tzw. chat), umożliwiającym prowadzenie rozmowy za pomocą głosu. Opracowany przez firmę Labnet program pozwala na prowadzenia płynnej rozmowy przy stałym transferze zaledwie na poziomie 1,6 KB/s. Korzystanie z aplikacji nie wiąże się z żadnymi opłatami – użytkownik płaci jedynie za połączenie z Internetem.

LabNet Voice działa z poziomu przeglądarki internetowej - jako kontrolka ActiveX wbudowana w stronę WWW. W odróżnieniu od programu LabNet Phone, dzięki wykorzystaniu serwera, program nie wymaga posiadania zewnętrznego adresu IP. Oznacza to, że można komunikować się także z wykorzystaniem komputerów podłączonych do Internetu za pośrednictwem sieci lokalnej, czy serwera proxy. Co ciekawe, LabNet Voice umożliwia pogawędki z wieloma osobami naraz.

Dodatkowe informacje na temat programu można znaleźć na stronie producent: http://voice-chat.labnet.pl . Można na niej również przetestować działanie programu.


Zobacz również