Godziny pracy

Od 1990 roku przeciętna roczna długość czasu pracy spadła znacząco w Japonii oraz w większości krajów europejskich i tylko nieznacznie w USA.

Jak podaje OECD, w USA w 1990 roku przeciętny pracownik przepracowywał ponad 1800 godzin rocznie, w 2002 r. zaś ok. 1800. W Japonii przez ostatnią dekadę czas pracy skrócił się znacząco - z 2020 do 1800 godzin rocznie. W Australii w ciągu tych 12 lat czas pracy skrócił się z 1850 godzin rocznie do 1800 godzin.

W krajach europejskich, oprócz Hiszpanii, w której czas pracy zbliżony jest do amerykańskiego, pracuje się zdecydowanie krócej. W Wielkiej Brytanii w 1990 roku przeciętny zatrudniony przepracowywał 1780 godzin rocznie, w 2002 roku już tylko 1700. We Włoszech liczba przepracowanych godzin spadła z 1680 do 1610, we Francji podobnie. Niemcy przepracowali w 2002 roku przeciętnie 1450 godzin rocznie, o 100 godzin mniej niż 11 lat wcześniej. Zaś statystyczny zatrudniony Holender przepracował w 2002 roku zaledwie 1340 godzin, o 100 godzin mniej niż w 1990 roku.