Google: To nie my naruszyliśmy w Androidzie patenty Oracle'a

Prawnicy koncernu Google złożyli w amerykańskim sądzie wniosek, będący odpowiedzią na pozew firmy Oracle (która zarzuciła Google'owi, że nielegalnie wykorzystał w Androidzie jej opatentowane rozwiązania). Google twierdzi, że nawet jeśli doszło do naruszenia patentu, to nie jest to wina jego, lecz "osób trzecich".

Przypomnijmy: Oracle pozwał Google'a pod koniec sierpnia - koncern twierdzi, że w Androidzie nielegalnie wykorzystano szereg opatentowanych technologii związanych z Javą i że bezpośrednio odpowiedzialna jest za to firma kierowana przez Brina i Page'a.

Przedstawiciele Google twierdzą jednak, że zarzuty Oracle są chybione. W złożonym właśnie w kalifornijskim sądzie oświadczeniu napisano m.in. "Za jakiekolwiek wykorzystanie w platformie Android jakichkolwiek chronionych elementów Oracle odpowiada nie Google, lecz pewne osoby trzecie. Doszło do tego bez wiedzy Google, dlatego też koncern nie może być za to obwiniany".

"To nie my, to OHA"

Prawnicy Google tłumaczą też, że Android jest dziełem niezależnej organizacji - chodzi tu o powołane z myślą o stworzeniu nowej platformy konsorcjum Open Handset Alliance (w której, co warto podkreślić, Google gra pierwsze skrzypce). W dokumencie czytamy też, że Android jest dostępny bez żadnych ograniczeń do pobrania i że każdy może dowolnie modyfikować kod źródłowy.

W związku z tym Google domaga się od sądu odrzucenia roszczeń Oracle - z uwagi na ich bezzasadność. "Oracle zwrócił się do sądu, mimo iż sam nie ma czystego sumienia - w związku z praktykowanym przez tę firmę zwyczajem domagania się licencji za korzystanie z otwartego oprogramowania" - podsumowują prawnicy Google.

"Działania Google może zinterpretować na dwa sposoby - koncern albo przygotowuje sobie grunt do korzystnej ugody, albo próbuje zmusić Oracle do uwolnienia Javy" - komentuje Pamela Jones, autorka popularnego prawniczego bloga Groklaw.

Przedstawiciele Oracle oraz Open Handset Alliance na razie nie komentują tych doniesień.