Google: dostęp offline dla Gmail

Google zamierza zaoferować długo oczekiwany mechanizm: oparty na przeglądarce dostęp offline do aplikacji Gmail Webmail. Nowa funkcjonalność ma umożliwić użytkownikom używanie interfejsu Gmail również po odłączeniu od internetu.

Możliwość tą ma zapewniać wtyczka do przeglądarki Google Gears, umożliwiająca dostęp offline do hostowanych aplikacji webowych, takich jak Gmail.

Aktualnie Gears używana jest dla dostępu offline do kilku aplikacji webowych Google, m.in. menadżera Reader RSS i procesora tekstu Docs, a także aplikacji innych usługodawców jak Zoho, który używa go dla dostępu offline do swoich aplikacji przeglądarkowych, w tym również poczty elektronicznej.

Google wyklucza opcję pozwalającą użytkownikom na skopiowanie całej zawartości skrzynek pocztowych Gmail do ich pecetów, co w wielu przypadkach sprowadzałoby się do transmisji gigabajtów danych na dyski twarde użytkownika. Zamiast tego, opracowano algorytm, który ma automatycznie określać, które wiadomości powinny być sprowadzone, biorąc pod uwagę różne czynniki odzwierciedlające stopień ważności wiadomości dla użytkownika. W tym miejscu użytkownik nie będzie miał możliwości ręcznej zmiany takich ustawień.

Użytkownicy od lat mogą zarządzać swoimi kontami offline Gmail za pośrednictwem innych metod, ponieważ Gmail obsługuje protokoły POP i IMAP, które pozwalają na sprowadzanie i wysyłanie wiadomości pocztowych z wykorzystaniem desktopowych aplikacji pocztowych w rodzaju Microsoft Outlook.

Zastosowanie Gears pozwoli na pracę z interfejsem Gmail bez konieczności stosowania osobnej aplikacji pocztowej. W wersji offline wiadomości będą umieszczane w kolejce Gears, a desktop i konto online będą synchronizowane automatycznie, kiedy użytkownik podłączy się do internetu.

Google zamierza udostępnić funkcjonalność offline Gmail we wtorek i oczekuje, iż stanie się ona dostępna dla każdego w ciągu kilku dni. Chociaż mechanizm ten jest poddawany intensywnym testom wewnętrznym, udostępniona wczesna wersje będzie oznaczona jako Google Labs.

W celu aktywowania funkcjonalności offline, użytkownicy niezależnej usługi Gmail i standardowej edycji Apps powinni kliknąć "settings" po zalogowaniu do swojego konta Gmail. Następnie trzeba wybrać zakładkę "Labs" i opcje "Enable" w "Offline Gmail". Na końcu należy zachować zmiany klikając "Save Changes".

Google udostępni także dostęp offline oparty na Gears dla swojej aplikacji Calendar, aczkolwiek tylko w wersji "read-only" i wyłącznie dla posiadaczy kont Google Apps. Wcześnie udostępniono dostęp offline w trybie czytania dla aplikacji Spreadsheet i Presentation, które wchodzą w skład Google Apps.