Google informuje, jak często FBI sięga do jego bazy danych

Firma Google rozpoczęła publikowanie ogólnych informacji na temat ilości tzw. nakazów związanych z bezpieczeństwem narodowym (NSL, National Security Letter).

Po atakach z września 2001 roku Stany Zjednoczone powołały do życia ustawę Patriot Act, na mocy której służby FBI (Federal Bureau of Investigation) otrzymały do ręki narzędzie w postaci tzw. National Security Letter (NSL), czyli nakazów związanych z bezpieczeństwem narodowym mogących służyć do uzyskania od Google następujących informacji:

Na mocy sekcji 2709 ustawy ECPA (Electronic Communications Privacy Act) w dziale 18 U.S.C. FBI może żądać danych użytkownika przewodowej lub elektronicznej usługi komunikacyjnej: "imienia i nazwiska, adresu, okresu korzystania z usługi oraz bilingu rozmów lokalnych i międzymiastowych". FBI nie może użyć nakazu NSL, aby uzyskać jakiekolwiek inne dane od Google, np. zawartość konta Gmail, wyszukiwane hasła, filmy z YouTube czy adres IP użytkownika.

Nakazy nie są ujmowane w "Raporcie przejrzystości", który jest publikowany przez Google co pół roku i przedstawia informacje na temat liczby żądań udostępnienia danych użytkowników.

Obecnie firma Google po raz pierwszy podała zakresy liczby NSL z lat 2009 - 2012.

Zakresy liczby National Security Letter (NSL)

Zakresy liczby National Security Letter (NSL)

Jak widać, Google otrzymywało od FBI co roku wnioski w liczbie zawierającej się w przedziela od 0 do 999 i żądające informacji na temat 1000 - 1999 amerykańskich kont/użytkowników. Wyjątkiem tutaj był 2010 rok, kiedy to podejrzanych kont/użytkowników było znacznie więcej.

Osoby interesujące się tym zagadnieniem mogą jednak być rozczarowane ze względu na brak podania przez Gogle konkretnych liczb zamiast przedziałów. Dlaczego tak jest, tłumaczą poniższe wypowiedzi przedstawicieli internetowej firmy:

"Można zauważyć, że podajemy zakresy zamiast konkretnych liczb. Robimy tak dlatego, że zdaniem FBI i Departamentu Sprawiedliwości podanie liczb mogłoby ujawnić informacje na temat śledztw"

Więcej informacji: Google


Zobacz również