Google kontra Microsoft na obszarze aplikacji edukacyjnych

Na niedawnej konferencji Campus Technology w Bostonie Google i Microsoft prezentowały produkty kierowane do celów edukacyjnych. Sposób obsługi poczty email i narzędzi współpracy online jest bardzo podobny.

Dla obsługi poczty użytkownicy Microsoft Live w usłudze Live@Edu mogą otrzymać 5 lub 10 GB powierzchni dyskowej. Ponadto mają możliwość utrzymywania domeny swych uniwersytetów i pozbycia się reklam firm zewnętrznych. Google proponuje niemal identyczne rozwiązanie.

Obie korporacje oferują swe usługi rynkowi edukacji nieodpłatnie. Google powiedziało nam w jaki sposób inwestycja ta ma przynieść dochody. Wygląda na to, że obie korporacje mają podobny pomysł na zainwestowanie w przyszłość. Obie będą także musiały cierpliwie poczekać aż przyniesie to wymierne korzyści.

Więcej w materiale wideo.