Google narusza patenty?

Amerykańska firma Rates złożyła pozew przeciwko Google Inc. - jej przedstawiciele zarzucają operatorowi popularnej wyszukiwarki nielegalne korzystanie z dwóch opatentowanych przez Rates rozwiązań. Przedmiotem sporu są technologie wykorzystane przez Google w komunikatorze Google Talk.

Działalność Rates ogranicza się do patentowania rozwiązań technologicznych i czerpania zysków z opłat licencyjnych - firma nie sprzedaje żadnych własnych produktów. Jej przedstawiciele złożyli pozew przeciwko Google Inc. już w październiku, jednak dopiero teraz zostało to oficjalnie ogłoszone.

Z pozwu wynika, że w komunikatorze Google Talk wykorzystano bez zgody Rates dwa opatentowane przez firmę rozwiązania - dotyczą one zastosowania technologii VoIP do zminimalizowania kosztów połączeń telefonicznych (licencję na korzystanie z nich wykupiły już m.in. Cisco Systems oraz Lucent Technologies). Rates domaga się od Google Inc. natychmiastowego zaprzestania naruszania patentów oraz wypłacenia wysokiego odszkodowania.

Przedstawiciele Rates mówią, iż przez złożeniem pozwu złożyli Google propozycję polubownego rozwiązania sporu - została ona jednak odrzucona.