Google: narzędzie do zarządzania zadaniami w Gmailu

Google po raz kolejny zwiększa potencjał Gmaila. Tym razem użytkownicy otrzymali narzędzie przeznaczone do zarządzania zadaniami.

Nowy moduł odpowiedzialny za zarządzanie zadaniami umożliwia szybkie dodawanie nowych pozycji do listy czynności, które planujemy wykonać zarówno w najbliższym czasie, jak i w bardziej odległej perspektywie. Jest ona widoczna w głównym oknie Gmaila, ale może być także przeniesiona za pomocą stosownego przycisku do osobnego okna przeglądarki. Narzędzie oferuje możliwość grupowania zadań w listy, przypisywania im dat oraz tworzenia nowych wpisów w oparciu o wiadomości e-mail. Tym samym z poziomu klienta poczty elektronicznej można łatwo sporządzać notatki wspomagające w sprawowaniu kontroli nad własnym czasem i zadaniami, które należy zrealizować.

Google: narzędzie do zarządzania zadaniami w Gmailu

Nowy moduł Gmaila ułatwia zarządzanie zadaniami

Wspomniane narzędzie jest udostępniane w ramach dodatków Gmail Labs. W praktyce oznacza to, że aby uzyskać do niego dostęp należy zmienić w ustawieniach Gmaila wersję językową. Po wybraniu języka angielskiego i ponownym otwarciu okna z ustawieniami należy przejść do zakładki Labs i wskazać przycisk Enable przy module Task, a następnie zapisać zmiany klikając na Save Changes. Po uaktywnieniu nowego narzędzia można przywrócić polską wersję językową interfejsu. Co ciekawe samo narzędzie również będzie dostępne w polskiej wersji.

Dodatkowe informacje na temat nowego modułu są dostępne (w języku angielskim) na oficjalnym blogu Gmaila.