Google: prywatność różnicowa dostępna dla wszystkich

Prywatność różnicowa (ang. Differential Privacy) jest rozwiązaniem, dzięki któremu organizacje mogą korzystać z danych i wyciągać z nich wnioski, zapewniając jednocześnie, że ich rezultaty nie pozwalają na odróżnienie lub ponowne zidentyfikowanie indywidualnych informacji na temat żadnej z osób.

Ten rodzaj analizy danych można wykorzystać na wiele różnych sposobów i do różnych celów. Na przykład w służbie zdrowia, można porównać średni czas pozostawania pacjentów w różnych szpitalach w celu ustalenia, czy istnieją różnice w jakości opieki. Prywatność różnicowa jest podejściem analitycznym, zapewniającym wysoką ochronę i dającym gwarancję, że przykłady takie jak ten są analizowane w sposób chroniący prywatność. Dzisiaj Google udostępniło na zasadach open source otwartą wersję biblioteki prywatności różnicowej, która jest elementem wielu jego usług. Aby była możliwie łatwa w użyciu dla programistów, skupia się na funkcjach, które mogą być szczególnie trudne do wdrożenia do zera, jak np. automatyczne ograniczanie wkładu użytkowników. Jest teraz dostępna za darmo dla każdej organizacji czy programisty, który będzie chciał jej użyć.

Google: prywatność różnicowa dostępna dla wszystkich

Oto jej kluczowe możliwości:

  • Funkcje statystyczne: w tej wersji obsługiwane są najczęściej używane operacje związane z analizą danych. Programiści mogą obliczać liczby, sumy, średnie, mediany i percentyle.
  • Rygorystyczne testy: Właściwe wdrożenie prywatności różnicowej jest skomplikowane. Oprócz obszernego zestawu testów, dodaliśmy rozszerzalną bibliotekę „Stochastic Differential Privacy Model Checker”, aby zapobiec błędom.
  • Gotowość do użycia: prawdziwym testem użyteczności wersji open source jest udzielenie odpowiedzi na pytanie „Czy mogę jej od razu użyć?” Dlatego dołączono rozszerzenie PostgreSQL wraz z typowymi przykładami na początek.
  • Modułowość: Biblioteka została zaprojektowana w taki sposób, aby można ją rozszerzyć o inne funkcje, takie jak dodatkowe mechanizmy, funkcje agregujące czy zarządzanie budżetem prywatności.
  • Biblioteka jest dostępna pod tym adresem.