Google: rośnie liczba wniosków organizacji rządowych o przekazanie danych użytkowników

Firma Google udostępniła nowy "Raport przejrzystości". Wynika z niego, że instytucje rządowe różnych krajów znacząco zwiększyły ilość wniosków dotyczących udostępnienia danych użytkowników.

Instytucje rządowe różnych krajów regularnie żądają od Google udostępnienia danych użytkowników. Związane jest to przede wszystkim z prowadzonymi przez nie sprawami karnymi. Ostatni "Raport przejrzystości" dowodzi, że liczba wniosków systematycznie z roku na rok rożnie:

- w okresie od lipca do grudnia 2012 roku było ich 21 389, podczas, gdy w analogicznym okresie roku poprzedniego 18 257

- dotyczyły one 33 635 "określonych użytkowników lub kont"

Jaki był odsetek żądań, które Google całkowicie lub częściowo spełniło?

- 66%

Jakie kraje złożyły najwięcej wniosków?

- pierwsze miejsce nie zaskakuje: Stany Zjednoczone (aż 8 438 wniosków; 88% spełnionych)

- następne miejsca: Indie (2 431; 66% spełnionych), Francja (1 693; 44% spełnionych), Niemcy (1 550; 42% spełnionych), Wielka Brytania (1 458; 70% spełnionych)

Warto zauważyć, że zdecydowanie największy odsetek pozytywnie rozpatrzonych wniosków przypadł w udziale Stanom Zjednoczonym, które pozostawiły daleko w tyle (kolejne najlepsze trzy wyniki to: 70%, 74% i 75%) 27 pozostałych krajów ujętych w zestawieniu. Interesujący jest również fakt, że o udzielenie informacji nie wystąpił rząd Chin, który znany jest z dążenia do kontrolowania sytuacji w Internecie.

Jak na tym tle wypada Polska?

- polskie instytucje złożyły 409 wniosków. Spełnionych zostało zaledwie 17% z nich (4 najgorszy wynik). Źle świadczy to o merytorycznym przygotowaniu naszych urzędników.

Jeżeli chcecie się dokładnie zapoznać z raportem Google zapraszam tutaj.