Google usuwa blisko miliard "pirackich" linków rocznie

Najnowszy Raport Przejrzystości Google pokazuje, że amerykańska firma jest wręcz zasypywana żądaniami antypiratów.


Raport Przejrzystości

Firma Google opublikowała najnowszy Raport Przejrzystości. Okazuje się, co nie jest zaskoczeniem, że liczba usuniętych adresów URL, które mogą naruszać prawa autorskie, stale rośnie. Zaskakuje jednak ogromne tempo tego wzrostu.

Raport Przejrzystości - nawet 24 mln zgłoszeń tygodniowo

Z raportu wynika, że Google otrzymywało w okresie od stycznia 2016 roku od 14 do 24 mln żądań usunięcia treści. Przez rok (w okresie od 28.11.2015 do 28.11.2016 r.) firma usunęła 908 mln URL-i.

Blisko 2 mld od początku istnienia Raportu Przejrzystości

Aby uzmysłowić sobie jak szybko ostatnio rośnie liczbie zgłoszeń antypiratów warto dodać, że od początku istnienia Raportu Przejrzystości (czyli od 10.03.2011 r.) do 28.11.2016 r. Google usunęło 1,96 miliarda adresów URL.

Raport Przejrzystości - fałszywe żądania

Oczywiście do firmy Google trafiają także fałszywe żądania. Oto przykład jednego z nich:

"Klient napisał negatywną opinię o firmie w witrynie ze skargami. Gdy firma ta zagroziła postępowaniem sądowym o zniesławienie, autor opinii złożył skargę dotyczącą praw autorskich, żądając usunięcia strony z opinią."

Raport Przejrzystości - pomyłki muszą być

Biorąc pod uwagę wspomniane dane można mieć uzasadnione obawy, co do procesu weryfikacji żądań. Pomyłek prawdopodobnie będzie coraz więcej ponieważ antypiraci są coraz "sprytniejsi" (potrafią fabrykować naruszenia) i będą jeszcze bardziej aktywni. Nawet Google będzie miało z tym problem.