Google wchodzi w energetykę

Google poinformował, że zamierza wejść w nowy sektor rynku, energetykę. Proponowane przez firmę rozwiązanie ma pomóc gospodarstwom domowym w identyfikacji urządzeń, które zużywają najwięcej energii. Pozwoliłoby to im na ograniczenie jej zużycia, co przełożyłoby się na mniejszą emisję zanieczyszczeń do środowiska.

Dzięki programowi PowerMeter, zapoczątkowanemu przez Google, każdy właściciel gospodarstwa domowego będzie mógł mieć dostęp do danych na temat aktualnego poziomu zużycia energii. Dodatkowo możliwe będzie również ustalenie które urządzenia zużywają jej najwięcej. Możliwa ma być również prezentacja danych dla poszczególnych urządzeń nie tylko chwilowa, ale także na przestrzeni zadanego przez użytkownika czasu.

Takie dane mają pomóc gospodarstwom domowym nie tylko w bardziej racjonalnym zarządzaniu wykorzystywaną energią, np. poprzez wyłączenie niewykorzystywanych w danym momencie urządzeń. W przypadku wielu z nich bardziej opłacalnym może sie okazać zakup nowszego modelu, który będzie się charakteryzować mniejszym zapotrzebowaniem na energię.

Prezentacja danych programu PowerMeter (źródło: google.org/powermeter)

Prezentacja danych programu PowerMeter (źródło: google.org/powermeter)

Google twierdzi, że z przeprowadzonych badań wynika, że niewielka zmiana naszych przyzwyczajeń może doprowadzić do oszczędności energii rzędu od 5 do 15%. Przekłada się to nie tylko na mniejsze rachunki za energię elektryczną, ale także na zmniejszenie zanieczyszczeń emitowanych do atmosfery przez gospodarstwa domowe. Oznacza to, że ograniczenie zużycia energii o 10% przez połowę Amerykanów możnaby przyrównać do zmniejszenia w atmosferze ilości spalin emitowanych przez milion samochodów.

Program PowerMeter jest na chwilę obecną we wstępnej fazie rozwoju, jednak Google ma nadzieję, że jej wprowadzenie przyniesie wiele korzyści nie tylko ludziom, ale także środowisku naturalnemu.

PowerMeter powstaje we współpracy z rządem amerykańskim oraz firmami zajmującymi się dostarczaniem energii elektrycznej.