Google zmieniło dziś logo - dlaczego?

Kto wszedł dziś na witrynę wyszukiwarki Google, przekonał się, że klasyczne, proste logo firmy z kolorowymi literami zostało zmienione. Aktualnie przypomina ono obraz "Krzyk" Edvarda Muncha - dlaczego?

Jak łatwo się domyślić, logo zmieniło swój wygląd, gdyż wczoraj - w Stanach Zjednoczonych w momencie pisania tego tekstu jest to jeszcze "dziś" - przypadła 143. rocznica urodzin genialnego malarza i grafika. Przyszedł on na świat w 1863 roku w Loeten (Norwegia) jako syn Laury Bjoelsen i Christiana Muncha.

Google zmieniło dziś logo - dlaczego?

Edvard Munch, autoportret

Jednym z najlepiej rozpoznawanych jego dzieł jest "Krzyk", który powstał w kilku różnych wersjach.

Google zmieniło dziś logo - dlaczego?

Krzyk (tempera, własność: Muzeum Muncha w Oslo)

Oprócz "Krzyku" bardzo łatwym do zapamiętania i właściwie kojarzonym z Munchem dziełem jest również "Madonna".

Google zmieniło dziś logo - dlaczego?

Madonna (własność Muzeum Muncha w Oslo)

Munch przez całe życie fascynował się postimpresjonizmem, mówi się o nim jednak jako o prekursorze ekspresjonizmu. Był bardzo długo uzależniony od alkoholu, dręczyły go też ciężkie nerwice, które leczył m.in. elektrowstrząsami. Zdaniem specjalistów jego obrazy stanowią wyraz obsesji erotycznych i licznych niepowodzeń z kobietami.

Artysta zmarł 23 stycznia 1944 roku w Ekely, w Norwegii.

Warto zajrzeć: Edvard Munch (Wikipedia)