Gorąca herbatka

Ukazała się nowa wersja programu TEA, edytora html dla systemów linuksowych. Aplikacja oferuje m.in. pracę w widoku zakładek, podświetlanie składni, wsparcie dla różnych stron kodowych.

W aktualnej wersji - oznaczonej numerem 5.0 - dodano nowego konfiguratora, nowe funkcje nawigazyjne oraz opcje autoformatowania i zamiany w trakcie edycji pliku. Wprowadzono również możliwość konfiguracji podświetlania składni dla skryptów BASH, języka PHP, Perl oraz plików Gettext PO.

Użytkownik może również wybrać automatyczne zawijanie wierszy, bądź skonfigurować wcięcia akapitów ręcznie. W menu nawigacyjnym pojawiły się dwie nowe opcje: Save the position oraz Jump to the saved position, umożliwiające tworzenie swoistych zakładek, ułatwiających wyszukiwanie w kodzie.

Więcej informacji

http://tea.linux.kiev.ua


Zobacz również