Gorące lato piratów

Podczas lipcowych i sierpniowych akcji polska policja wykryła i zabezpieczyła do celów dowodowych ponad 8 tysięcy płyt CD-ROM z nielegalnym oprogramowaniem.

W całym kraju w ostatnich miesiącach nasilono działania w walce z piractwem komputerowym. Policja zainteresowała się - oprócz bazarów, gdzie można najłatwiej kupić nielegalnie kopiowane programy komputerowe i nagrania muzyczne - również sklepami z oprogramowaniem. Kontrolowane były również firmy podejrzane o korzystanie z pirackich systemów informatycznych.

Efektem tych działań było zabezpieczenie materiałów dowodowych oraz wszczęcie postępowań przygotowawczych przez komisariaty i komendy policji z różnych regionów kraju. W wyniku działań pracowników agencji detektywistycznych i policji zabezpieczono ogółem jako dowody: 103 komputery z nielegalnie zainstalowanym oprogramowaniem i 8083 płyt CD-R z nielegalnie powielonymi programami.

Jak informuje Komenda Główna Policji, w najbliższych miesiącach planowane są w całym kraju kolejne kontrole legalności oprogramowania komputerowego. Te wzmożone działania, mające na celu ochronę praw autorskich, potrwają co najmniej do końca roku, a ich rezultaty zadecydują o planach i działaniach policyjnych w kolejnych latach.