Gorsza koniunktura w przemyśle

Wskaźnik ogólnego klimatu koniunktury w przemyśle spadł we wrześniu br. o 2 punkty w porównaniu z sierpniem.

Jak podał Główny Urząd Statystyczny, nastroje przedsiębiorców spadły we wrześniu 2004 r. do 18 punktów z 20 punktów w sierpniu. "Na pogorszenie nastrojów przedsiębiorców wpływają ostrożniejsze niż w sierpniu oczekiwania dotyczące przyszłego portfela zamówień i produkcji. Klimat koniunktury jest oceniany gorzej niż przed miesiącem w przedsiębiorstwach obu sektorów własności, lepiej w firmach prywatnych niż publicznych" - czytamy w komunikacie GUS.

30% ankietowanych przedstawicieli przedsiębiorstw dostrzega poprawę koniunktury, 12% pogorszenie, pozostali nie widzą zmian.