Gorsze czasy dla hakerów

Amerykańska komisja senacka zaaprobowała projekt zaostrzenia walki z przestępcami komputerowymi.

Senacka Komisja ds. Jurysdykcji Stanów Zjednoczonych zaaprobowała ustawę, rozszerzającą uprawnienia władz stanowych do surowszego karania przestępstw komputerowych i hakerów oraz zwiększającą liczbę środków przeznaczonych na walkę z przestępcami internetowymi.

Obecnie obowiązuje prawo, według którego w przypadku "sieciowego przestępstwa" na szkodę mniejszą niż 5000 USD stosowana jest zasada tzw. znikomej szkodliwości społecznej czynu. Nowy projekt znosi tę zasadę, a ponadto sankcjonuje nie autoryzowany dostęp do komputera osobistego jako przestępstwo federalne.

Zwiększone zostaną, o dodatkowe 100 mln USD, dotacje na centrum przeciwdziałania przestępstwom komputerowym (National Cyber Crime Technical Support Center), a także na jego ośrodki regionalne. Wsparty zostanie także dział Departamentu Sprawiedliwości ds. Przestępstw Sieciowych. Projekt nowej ustawy musi zyskać aprobatę Izby Reprezentantów i Senatu, a na koniec musi go podpisać prezydent USA.


Zobacz również