Gorsze nastroje w strefie euro

Dotychczasowa szybka poprawa w sektorze usług i produkcji w strefie euro wyhamowała ostro we wrześniu br. - pokazuje indeks PMI sporządzany przez Markit.

Indeks PMI (purchasing managers index) odzwierciedla nastroje przedsiębiorców w branży produkcji i usług. We wrześniu br. indeks PMI osiągnął we wrześniu wartość 53,8 punktu, najniższą o siedmiu miesięcy (w sierpniu wynosiła 56,2 punktu). Wynik powyżej 50 punktów oznacza ekspansję.

Dane indeksu PMI sugerują, że strefa euro wykazywała tendencję wzrostową w III kw. br. (0,6%), ale tempo może stać się wolniejsze w ostatnim kwartale roku (0,3%).

Spowolnienie widoczne jest przede wszystkim w obszarze śródziemnomorskim, w tym w dotkniętej kryzysem Grecji. Według danych Markitu, dla Hiszpanii i Włoch istnieje ryzyko wpadnięcia w drugą falę kryzysu gospodarczego.

Coraz bardziej widoczna staje się także różnica w kondycji poszczególnych krajów strefy euro. Niemcy i Francja tworzą nowe miejsca pracy w najszybszym tempie od dwóch lat, podczas gdy w pozostałych krajach zatrudnienie spada.

Ogłoszenie danych PMI zbiegło się z informacją Centralnego Biura Statystycznego o skurczeniu się PKB Irlandii - o1,2% w II kw. br.