Gorsze prognozy

Siedem najważniejszych krajów OECD wykazuje oznaki spowolnienia gospodarczego.

Jak wynika z najnowszego raportu Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju, siedem najważniejszych gospodarek OECD wciąż słabnie. Autorzy raportu ostrzegają także, że spowolnienie w strefie euro i w Wielkiej Brytanii może okazać się poważniejsze od oczekiwanego.

Komentarze OECD są oparte na indeksie najważniejszych wskaźników (CLI), który odzwierciedla oczekiwania gospodarcze na nadchodzące pół roku. W czerwcu br. wartość indeksu spadła do 96,8 punktu z 97,4 w maju.

OECD i Międzynarodowy Fundusz Walutowy skorygowały w dół oczekiwania wzrostu gospodarczego w 2009 roku.

Raport wspomina także o krajach nie należących do OECD - wzrost gospodarczy w Chinach i w Brazylii nadal jest bardzo szybki, gorzej natomiast wiedzie się gospodarkom Rosji i Indii.

W skład OECD wchodzą najbardziej rozwinięte gospodarczo państwa świata: Australia, Austria, Belgia, Czechy, Dania, Finlandia, Francja, Grecja, Hiszpania, Holandia, Islandia, Irlandia, Japonia, Kanada, Korea, Luksemburg, Meksyk, Niemcy, Nowa Zelandia, Norwegia, Polska, Portugalia, Słowacja, Szwecja, Szwajcaria, Turcja, Węgry, Wielka Brytania, USA, Włochy. Komisja UE uczestniczy w pełni we wszystkich pracach Organizacji. Do krajów OECD należy niespełna jedna szósta ludności świata, ale ich gospodarki dostarczają ok. dwóch trzecich globalnej produkcji towarowej, trzech piątych światowego eksportu i czterech piątych ogółu publicznej pomocy rozwojowej.