Gorsze prognozy dla Eurolandu

Europejski Bank Centralny obniżył prognozę wzrostu gospodarczego dla strefy euro na bieżący i przyszły rok.

Europejski Bank Centralny (ECB) obniżył prognozę wzrostu PKB w Eurolandzie do 0,4 - 1% w tym roku i 1,1 - 2,1% w przyszłym roku. W grudniu 2003 r. szacunki ECB wynosiły odpowiednio 1,1 - 2,1% oraz 1,9 - 2,9%.

Zmieniły się również przewidywane wartości inflacji dla strefy euro. ECB pragnie utrzymać ją na poziomie nie przekraczającym 2%, na ten rok szacuje 1,8 - 2,2%, a na przyszły 0,7 - 1,9%. Szacunki z grudnia 2002 r. przewidywały inflację na rok 2003 w wysokości 1,3 - 2,3%, a na 2004 - od 1 do 2,2%.