Gorsze prognozy dla Eurolandu

Międzynarodowy Fundusz Walutowy obniżył prognozy wzrostu gospodarczego dla strefy euro na lata 2005 - 2006.

W corocznym raporcie oceniającym kondycję gospodarki Eurolandu, MFW prognozuje wzrost produktu krajowego brutto o 1,3% na koniec tego roku. W kwietniu prognozował wzrost o 1,6%. Na koniec 2006 roku MFW prognozuje wzrost PKB o 1,9%, w kwietniu prognozował 2,3%.

MFW uznał aktualną politykę Europejskiego Banku Centralnego za poprawną, zalecił też cięcie stóp procentowych w najbliższych miesiącach, jeśli gospodarka będzie słabła.

Dla USA prognozy MFW są bardziej optymistyczne: wzrost gospodarczy o 3,6% w 2005 roku i o 3,5% w przyszłym roku.


Zobacz również