Gospodarka USA w dobrej kondycji

Alan Greenspan w sprawozdaniu po I półroczu br. potwierdził, że Rezerwa Federalna jest gotowa do podnoszenia stóp procentowych w określonym tempie, dodał, że gospodarka jest dobrze przygotowana do wzrostu presji inflacyjnej.

Szef Fed-u stwierdził, że amerykański wzrost gospodarczy ma solidne podstawy i trwały charakter, rośnie również zatrudnienie, co powinno doprowadzić do wzmocnienia wydatków konsumenckich. Ostatnie spowolnienie wzrostu wydatków konsumenckich uznał za mało istotne i związane głównie z podwyżką cen energii.

Alan Greenspan stwierdził, że zwiększony wzrost popytu w USA spowodował wyższą od oczekiwanej inflację w pierwszej połowie br. Podkreślił jednak rolę czynników przejściowych, w tym cen energii. Istnieje obawa, że przy niskich stopach procentowych pojawi się groźba dalszego wzrostu inflacji.

Rynek uznał sprawozdanie Alana Greenspana za optymistyczne, kursy akcji wzrosły.


Zobacz również