Gospodarka amerykańska: ciut wolniej w II kwartale

Wyniki gospodarki amerykańskiej w II kwartale były niższe, niżby na to wskazywały dotychczasowe oceny. Według Departamentu Handlu tempo wzrostu gospodarczego USA wyniosło 3,3% (stopa roczna), a nie jak informowano wcześniej 3,4%.

Tempo wzrostu w I kw. br. wynosiło 3,8%. W ub. roku roczne tempo wzrostu wynosiło 3,6%. Rewizja dokonana została w związku dokładniejszymi danymi na temat importu - okazał się on wyższe niż szacowano. Obniżeniu uległy też dane o wydatkach konsumenckich i inflacja - podstawowa stopa do 1,6% (z 1,8%). Zyski korporacyjne z bieżącej produkcji wzrosły o 6,1% (79,2 mld USD), do 1,37 bln USD.


Zobacz również