Gospodarka łapie oddech

Według analiz Biura Inwestycji i Cykli Ekonomicznych (BIEC), we wrześniu polska gospodarka łapała oddech, szykując się do skoku lub spowolnienia. Więcej jasności przedstawiają prognozy dotyczące rynku pracy - należy spodziewać się poprawy.

BIEC opublikowało notowanie wskaźnika wyprzedzającego koniunktury oraz wskaźnik rynku pracy. Ten pierwszy wskaźnik, informujący z wyprzedzeniem o przyszłych tendencjach w gospodarce, spadł we wrześniu o 1,7 punktu. Jego notowania utrzymują się nadal powyżej poziomu 130 punktów. To pierwszy tak znaczny spadek wskaźnika w ciągu ostatnich 12 miesięcy. Od jesieni ub. roku jego notowania niemal cały czas zwyżkowały, choć już przed miesiącem wzrost ten uległ wyhamowaniu. Jak stwierdzili w komunikacie analitycy BIEC, może być to oznaką, iż gospodarka "łapie oddech" i dalej będzie rozwijać się szybkim tempem albo przejawia pierwsze symptomy spowolnienia.

Z kolei wskaźnik rynku pracy (WRP), informujący z wyprzedzeniem o zmianach wielkości zatrudnienia i stopy bezrobocia, spadł we wrześniu po raz trzeci z rzędu, co należy interpretować jako nadchodzącą poprawę na rynku pracy. "W porównaniu do notowań z dwóch ubiegłych lat spadek wskaźnika obserwowany w ostatnim czasie jest stosunkowo ostry. Pozwala to formułować optymistyczne krótkookresowe prognozy co do dalszej poprawy na rynku pracy" - stwierdza komunikat BIEC.

Stopa bezrobocia spadła w sierpniu br. do 15,5%, z 15,7% w lipcu. Po uwzględnieniu fluktuacji o charakterze sezonowym, zmniejszyła się ona z 16% do 15,8%. Według BIEC, oznacza to, że pracę znajdowali nie tylko pracownicy sezonowi. We wrześniu wzrósł wskaźnik przyszłego popytu na pracę, który informuje o zapotrzebowaniu na pracowników w gospodarce w najbliższych miesiącach, przy prognozowanym tempie wzrostu gospodarczego i zachowaniu dotychczasowej poprawy w wydajności pracy. Pogorszyły się notowania wskaźnika przewidywanego tempa wzrostu gospodarki i wydajność pracy, jednak tempo wzrostu gospodarczego ciągle będzie przewyższać tempo poprawy wydajności pracy. To w ocenie BIEC będzie sprzyjać powstawaniu nowych miejsc pracy.