Gospodarka w zastoju

Europejski Bank Centralny pesymistycznie ocenia perspektywy tegorocznego wzrostu gospodarczego w strefie euro, nie obawia się jednak wzrostu inflacji.

Jak podaje Reuters, w comiesięcznym biuletynie Europejski Bank Centralny (ECB) stwierdził, że ryzyko wzrostu presji inflacyjnej jest ograniczone. ECB potwierdził również swoją wyczekującą postawę w sprawie stóp procentowych. "Rada Zarządzająca uważa, że mimo niejednoznacznych sygnałów jakie wysyła gospodarka, ryzyko zachwiania stabilnego poziomu cen jest obecnie bardziej wyważone" - podał bank w sierpniowym biuletynie.

Jeszcze w lipcu br. ECB podawał, że "ryzyko inflacyjne zaczyna rosnąć". Pisano również, że europejska gospodarka stopniowo nabiera rozpędu. W tym tygodniu bank nie chciał tych prognoz powtórzyć, a stopy procentowe pozostały na niezmienionym poziomie - 3,25%.


Zobacz również