Gotowi na Y2K

Według przedstawicieli Pentagonu, komputerowym systemom militarnym USA, Rosji i krajów członkowskich NATO nie grozi problem roku 2000.

W ciągu ostatnich 18 miesięcy na testowanie systemów wojskowych Pentagon przeznaczył 3,6 mld USD. Amerykański sekretarz obrony John Hamre ogłosił, że ponad 7600 komputerowych systemów wojskowych armii amerykańskiej zostało sprawdzonych, naprawionych i przetestowanych na wypadek ewentualnych problemów związanych z rokiem 2000. Pentagon oświadczył ponadto, że komputery wszystkich państwa członkowskich NATO są przygotowane na rok 2000, choć stan ich "gotowości" różni się w zależności od kraju.

Poza tym przekazano oświadczenie Brytyjskiego Ministerstwa Obrony, że nie jest spodziewany żaden kryzys związany z kontrolą nad głowicami nuklearnymi. John Hamre i inni przedstawiciele Pentagonu oświadczyli, że przekazali Rosjanom ok. 10 mln USD na zabezpieczenie systemów broni nuklearnej i są przekonani, iż nie wystąpi żadna kryzysowa sytuacja między Moskwą a Waszyngtonem na przełomie nowego roku.

Więcej informacji: www.news.com