Graficzne VPN

Ukazała się finalna wersja nakładki graficznej OpenVPN GUI 1.0 na narzędzie do tunelowania połączeń pomiędzy komputerami. Program dostępny jest na licencji Open Source.

Graficzne VPN

Program jest jedynie graficznym interfejsem na aplikację o nazwie OpenVPN. Dzięki niemu na pasku zadań pojawia się ikona przez którą można sterować OpenVPN.

Funkcje programu:

- zarządzanie wieloma połączeniami;

- ukrywanie okna konsoli OpenVPN;

- podgląd zdarzeń;

- edycja pliku konfiguracyjnego;

- uruchamianie, zatrzymywanie, restart usług;

- okno dialogowe dla haseł;

- konfiguracja ustawień proxy;

Plik instalacyjny zawiera również program OpenVPN w wersji 2.0

Więcej informacji dostępnych jest na stronie producenta.