Graficzne nowości Maxona

Firma Maxon udostępnienia nowe wersji dwóch swoich aplikacji, Cinema 4D oraz BodyPaint 3D. Pierwsze z wymienionych - profesjonalna aplikacja do tworzenia trójwymiarowych grafik oraz animacji - w wydaniu oznaczonym numerem 10 charakteryzuje się poprawionymi funkcjami zarządzania obiektami i animacjami, usprawnionym timeline, poprawkami w obsłudze OpenGL oraz nowym interaktywnym rendererem.

Graficzne nowości Maxona
Cinema 4D 10 została zoptymalizowana tak, aby usprawnić przepływ pracy w programie. Obiekty, dzięki poprawionemu Object Managerowi mogą teraz być filtrowane, wyszukiwane, oznaczane i porządkowane w warstwy, co ma pomóc w pracy nad dużymi scenami. Zmiany dotknęły także ikony interfejsu, które przeprojektowano celem ułatwienia identyfikacji przypisanych do nich funkcji. Przebudowany timeline udostępnia teraz narzędzia edycyjne, jak też opcje ręcznej i automatycznej kontroli interpolacji ramek kluczowych. Nowa funkcja PowerSlider oddaje w ręce użytkownika kontrolę nad animacją bez konieczności otwierania timeline'u. Nowy Interactive Render Region oparty jest na wbudowanym w Cinemę silniku renderującym i obsługuje wszystkie funkcje i moduły, w tym Advanced Render, Sketch and Toon czy też HAIR.

Graficzne nowości Maxona

Cinema 4D 10

Duże zmiany zaszły w module Mocca, w którym znaleźć teraz można kompleksowy zestaw narzędzi ułatwiających tworzenie i animowanie postaci. 10. wydanie Cinemy 4D zostało także wzbogacone o funkcjonalności dostępne uprzednio w narzędziu BodyPaint 3D.

Body Paint 3D również doczekał się aktualizacji - w wersji trzeciej programu do tworzenia obrazów 3D znalazła się m.in funkcja "pelt mapping" (automatyczne rozwiajnie powierzchni modelu na siatkę), możliwości manipulacji obrazami 16- i 32-bitowymi oraz kilka nowych narzędzi (w tym zaznaczenie ścieżki) i zachowana integracja z kombajnami 3D takimi jak Maya, 3DS Max, Softimage i LightWave.

Więcej informacji: Maxon