Grafika wyników

Microcal Origin 6.0 to znakomity program do tworzenia wykresów i wszechstronnej analizy danych, bardzo dobrze współpracujący z Microsoft Excel. Zróżnicowane algorytmy, ponad 200 funkcji, metody statystyczne i analiza Fourier stanowią o sile tego programu.

Microcal Origin 6.0 to znakomity program do tworzenia wykresów i wszechstronnej analizy danych, bardzo dobrze współpracujący z Microsoft Excel. Zróżnicowane algorytmy, ponad 200 funkcji, metody statystyczne i analiza Fourier stanowią o sile tego programu.

Wyniki jakiegokolwiek eksperymentu nabierają znaczenia dopiero wtedy, gdy na ich podstawie można coś stwierdzić, wykazać, uzasadnić. Aby to jednak zrobić, trzeba uzyskane dane najpierw poddać analizie, a następnie przedstawić w przystępnej formie. Punktem wyjścia do wykonania zadania może być Microcal Origin 6.0, program, którego dewizą jest szybkie tworzenie wykresów i zróżnicowane algorytmy analizy danych.

Już po kilku chwilach okazuje się, że założenia są w pełni realizowane, ponieważ bez zaglądania do dokumentacji można od razu dotrzeć do bardziej zaawansowanych funkcji programu.

Wszystko, co dotyczy aktualnie rozwiązywanego problemu, Origin przechowuje w oddzielnym projekcie. Znajdują się tu arkusze z danymi źródłowymi, wyniki analiz, funkcje, matryce, notatki, wykresy i inne elementy, w gąszczu których można sprawnie poruszać się za pomocą okna Project Explorer. Jego zadaniem jest pilnowanie, aby wszystkie dokumenty były łatwo i szybko dostępne. Pozwala w hierarchicznej strukturze tworzyć podfoldery, które grupują podlegające sobie okna, wyszukiwać konkretne i edytować ich właściwości, a więc np. ukrywać, usuwać, aktywować czy drukować zawartość.

Podstawowym elementem w programie Origin jest zbiór danych, który można utworzyć na kilka sposobów. Pierwszy to ręczne wpisywanie danych do arkusza lub macierzy, drugi to przenoszenie poprzez schowek i ostatni - import z pliku. W szczególnie dogodnej sytuacji są użytkownicy programu MS Excel (od wersji 95 wzwyż), z którym Origin współpracuje poprzez OLE. Oznacza to, że otwierane w programie arkusze Excela, nie muszą być konwertowane na własny format Origina, lecz mogą pojawić się w swojej oryginalnej postaci. W tym drugim przypadku do projektu dołączane jest nowe okno, które "przychodzi" z własnym zestawem pasków narzędzi prosto z Excela i mamy udany mariaż funkcjonalności Excela z potężnymi możliwościami analizy i prezentacji danych programu Origin 6.0.

Obsługa schowka jest również rozbudowana i nie ogranicza się do wpisywania pojedynczych wartości do konkretnych komórek - opcja "Paste", można bowiem wklejać wiele kolumn i rzędów jednocześnie, wskazując jedynie lewą górną komórkę docelową ("Paste Transpose"). Najciekawsza jest jednak trzecia możliwość, czyli "Paste Link". Wybranie tej metody spowoduje utworzenie połączenia z danymi źródłowymi w dowolnej aplikacji korzystającej z dynamicznej wymiany danych (DDE). Ten sposób importu danych gwarantuje, że wprowadzane w oryginalnej aplikacji zmiany będą odzwierciedlane w czasie rzeczywistym w programie Origin.

Podczas analiz można w oknie notesu prowadzić bieżące notatki i zapisywać wnioski. Origin automatycznie kieruje do notesu wyniki z większości poleceń menu Analysis, jak również rezultaty z aproksymacji krzywych.

Origin jest elastyczny także w kwestii importowania plików. Trzeba zacząć od tego, że dane można importować nie tylko do arkusza, ale od razu do wykresu. W tym przypadku większości danych wystarczy opcja import plików ASCII "Single File", która zakłada, że pierwsza kolumna zawiera wartości X, a wszystkie kolejne - wartości Y. Jeżeli dane są rozdzielone na kilka plików lub układ kolumn nie jest oczywisty, to należy skorzystać z zaawansowanej opcji "Multiple Files" i samodzielnie określić, rodzaje odczytywanych danych. Funkcja importu do arkusza jest jeszcze bardziej rozbudowana. Oprócz wspomnianych plików ASCII, Origin czyta dane: Lotusa (WKS, WK1, WK3), Excela (XLS w wersji 4.0 lub starszej, nowsze arkusze obsługiwane poprzez OLE), pliki dźwiękowe WAV (X = czas, Y1 = lewy kanał, Y2 = prawy), także DIF, dBASE, Kaleidagraph, dane binarne LabTech i pCLAMP, a także wektory i macierze z programu Mathematica!