Grafika wyników

Microcal Origin 6.0 to znakomity program do tworzenia wykresów i wszechstronnej analizy danych, bardzo dobrze współpracujący z Microsoft Excel. Zróżnicowane algorytmy, ponad 200 funkcji, metody statystyczne i analiza Fourier stanowią o sile tego programu.

Microcal Origin 6.0 to znakomity program do tworzenia wykresów i wszechstronnej analizy danych, bardzo dobrze współpracujący z Microsoft Excel. Zróżnicowane algorytmy, ponad 200 funkcji, metody statystyczne i analiza Fourier stanowią o sile tego programu.

Grafika wyników
Wyniki jakiegokolwiek eksperymentu nabierają znaczenia dopiero wtedy, gdy na ich podstawie można coś stwierdzić, wykazać, uzasadnić. Aby to jednak zrobić, trzeba uzyskane dane najpierw poddać analizie, a następnie przedstawić w przystępnej formie. Punktem wyjścia do wykonania zadania może być Microcal Origin 6.0, program, którego dewizą jest szybkie tworzenie wykresów i zróżnicowane algorytmy analizy danych.

Już po kilku chwilach okazuje się, że założenia są w pełni realizowane, ponieważ bez zaglądania do dokumentacji można od razu dotrzeć do bardziej zaawansowanych funkcji programu.

Wszystko, co dotyczy aktualnie rozwiązywanego problemu, Origin przechowuje w oddzielnym projekcie. Znajdują się tu arkusze z danymi źródłowymi, wyniki analiz, funkcje, matryce, notatki, wykresy i inne elementy, w gąszczu których można sprawnie poruszać się za pomocą okna Project Explorer. Jego zadaniem jest pilnowanie, aby wszystkie dokumenty były łatwo i szybko dostępne. Pozwala w hierarchicznej strukturze tworzyć podfoldery, które grupują podlegające sobie okna, wyszukiwać konkretne i edytować ich właściwości, a więc np. ukrywać, usuwać, aktywować czy drukować zawartość.

Grafika wyników
Podstawowym elementem w programie Origin jest zbiór danych, który można utworzyć na kilka sposobów. Pierwszy to ręczne wpisywanie danych do arkusza lub macierzy, drugi to przenoszenie poprzez schowek i ostatni - import z pliku. W szczególnie dogodnej sytuacji są użytkownicy programu MS Excel (od wersji 95 wzwyż), z którym Origin współpracuje poprzez OLE. Oznacza to, że otwierane w programie arkusze Excela, nie muszą być konwertowane na własny format Origina, lecz mogą pojawić się w swojej oryginalnej postaci. W tym drugim przypadku do projektu dołączane jest nowe okno, które "przychodzi" z własnym zestawem pasków narzędzi prosto z Excela i mamy udany mariaż funkcjonalności Excela z potężnymi możliwościami analizy i prezentacji danych programu Origin 6.0.

Obsługa schowka jest również rozbudowana i nie ogranicza się do wpisywania pojedynczych wartości do konkretnych komórek - opcja "Paste", można bowiem wklejać wiele kolumn i rzędów jednocześnie, wskazując jedynie lewą górną komórkę docelową ("Paste Transpose"). Najciekawsza jest jednak trzecia możliwość, czyli "Paste Link". Wybranie tej metody spowoduje utworzenie połączenia z danymi źródłowymi w dowolnej aplikacji korzystającej z dynamicznej wymiany danych (DDE). Ten sposób importu danych gwarantuje, że wprowadzane w oryginalnej aplikacji zmiany będą odzwierciedlane w czasie rzeczywistym w programie Origin.

Podczas analiz można w oknie notesu prowadzić bieżące notatki i zapisywać wnioski. Origin automatycznie kieruje do notesu wyniki z większości poleceń menu Analysis, jak również rezultaty z aproksymacji krzywych.

Grafika wyników
Origin jest elastyczny także w kwestii importowania plików. Trzeba zacząć od tego, że dane można importować nie tylko do arkusza, ale od razu do wykresu. W tym przypadku większości danych wystarczy opcja import plików ASCII "Single File", która zakłada, że pierwsza kolumna zawiera wartości X, a wszystkie kolejne - wartości Y. Jeżeli dane są rozdzielone na kilka plików lub układ kolumn nie jest oczywisty, to należy skorzystać z zaawansowanej opcji "Multiple Files" i samodzielnie określić, rodzaje odczytywanych danych. Funkcja importu do arkusza jest jeszcze bardziej rozbudowana. Oprócz wspomnianych plików ASCII, Origin czyta dane: Lotusa (WKS, WK1, WK3), Excela (XLS w wersji 4.0 lub starszej, nowsze arkusze obsługiwane poprzez OLE), pliki dźwiękowe WAV (X = czas, Y1 = lewy kanał, Y2 = prawy), także DIF, dBASE, Kaleidagraph, dane binarne LabTech i pCLAMP, a także wektory i macierze z programu Mathematica!