Green IT - gdzie firmy szukają oszczędności?

W ramach ostatnich badań na temat green IT D-Link odpytał osoby odpowiedzialne za zakupy sprzętu o ich podejście do możliwości oszczędzania energii, w tym o to, w przypadku jakiego rodzaju sprzętu takie oszczędności są wg nich możliwe.

Badani w pierwszej kolejności wymieniali serwery - ponad połowa (55%) wskazała, że w przypadku serwerów oszczędności są "możliwe" lub "bardzo możliwe". Na drugim miejscu uplasowały się komputery osobiste, drukarki oraz skanery - uzyskując odpowiednio 51% i 50% analogicznych wskazań. W dalszej kolejności wymieniany był sprzęt multimedialny (38% wskazań) oraz systemy pamięci masowej (35%).

Jak się okazuje, przedsiębiorcy mają stosunkowo nikłą świadomość możliwości oszczędzania energii w przypadku urządzeń sieciowych. Odpowiedzi, że jest to "możliwe" lub "bardzo możliwe" udzieliło łącznie jedynie 28% ankietowanych.


Zobacz również