"Green IT" mimo kryzysu ma się całkiem dobrze

Wydaje się, że panujący obecnie kryzys nie ma większego wpływu na działy IT największych firm. Mimo trudnej sytuacji ekonomicznej spółki wciąż dysponują pokaźnymi budżetami, które są przeznaczane na inwestycje gwarantujące np. większą oszczędność energii. Tak przynajmniej wynika z analizy przeprowadzonej przez firmę Forrester Research, zajmującą się m.in. badaniem rynku komputerowego.

W zeszłym roku jedynie 40% firm wdrożyło lub było w trakcie wdrażania rozwiązań z sektora "green IT". Kolejne 40% rozważało taką możliwość. Natomiast 20% badanych w ogóle nie interesowały takie zagadnienia. W tym roku już ponad 50% pytanych firm zadeklarowało, że zaimplementowało lub jest w trakcie wdrażania rozwiązań pozwalających chronić środowisko, ale również przynoszących wymierne korzyści finansowe całemu przedsiębiorstwu. Zmalała też (o 1/3 w porównaniu z analogicznym sondażem z 2007 r.) liczba odpowiedzi sugerujących brak zainteresowania tą tematyką w danej firmie.

Przedstawiciele 2/3 badanych spółek stwierdzili, że główną przesłanką korzystania z rozwiązań "green IT" jest chęć zmniejszenia wydatków na energię. Ochrona środowiska była jednym z decydujących elementów dla mniej, niż połowy pytanych. Na trzecim miejscu znalazła się opinia, że wprowadzenie "zielonych" technologii ma posłużyć poprawie wizerunku firmy.

W badaniu wzięło udział ponad 1000 firm, z których 71% zatrudnia ponad 1000 pracowników. Połowa firm pochodziła z USA i Kanady, jedna trzecia z Europy, a pozostała część - z Azji i rejonu Pacyfiku. Większość z firm brała już udział w podobnym badaniu przeprowadzonym w zeszłym roku w październiku.