Group Mail Pro - jak nie być spamerem

Zalewający nas spam budzi czasem wręcz wściekłość. Jednak kiedyś sami możemy się znaleźć po drugiej stronie barykady, chcąc poinformować o czymś setki czy tysiące osób. Co zatem zrobić, aby nie wywołać irytacji i nie znaleźć się pod pręgierzem?


Zalewający nas spam budzi czasem wręcz wściekłość. Jednak kiedyś sami możemy się znaleźć po drugiej stronie barykady, chcąc poinformować o czymś setki czy tysiące osób. Co zatem zrobić, aby nie wywołać irytacji i nie znaleźć się pod pręgierzem?

W numerze 11/2003 opublikowaliśmy przegląd programów antyspamowych, które ułatwiają eliminowanie niechcianej poczty ("Spam: wykryj, rozpoznaj, zwalcz"). Podaliśmy w nim definicję spamu, a więc takiego rodzaju poczty elektronicznej, która spełnia ściśle określone, sprecyzowane przez Mail Abuse Prevention System warunki: tożsamość odbiorcy jest nieistotna, odbiorca nie wyraził zgody na otrzymywanie poczty, korzyści nadawcy są większe od korzyści odbiorcy. Jeśli w którymś momencie sami zechcemy aktywnie uczestniczyć w przepływie informacji na dużą skalę, powinniśmy przestrzegać reguł i stosować takie narzędzia, które uchronią nas przed zarzutem spamowania.

Na kłopoty Infacta

Group Mail Pro - jak nie być spamerem

Rys. 1. Przykład bazy subskrybentów rozwijanej przez kilka lat.

W warsztacie prezentujemy jedno z dobrych rozwiązań - Infacta Group Mail Pro (http://www.infacta.com ) - do tworzenia list wysyłkowych i przesyłania poczty grupom liczącym nawet wiele tysięcy osób.

Program, znany kiedyś pod nazwą Aureate Group Mail był dostępny w wersjach darmowych i komercyjnych, a do edycji 3.0.610 współpracował z wtyczką Subscriber, która odgrywa w naszym opisie kluczową rolę. Późniejsze bezpłatne wersje AGM (i kontynuatora, Group Mail Free) nie przewidują już tej współpracy. W warsztacie opisujemy komercyjny system Group Mail Pro (v. 3.4.185), ale jeśli ktoś chce skorzystać ze starej wersji (AGM 3.0.610 i Subscriber 2.2), może ją jeszcze pobrać w Strefie Zrzutu w portalu Republika.pl (Onet) -http://fabryka.republika.pl/strefa/ .

Komercyjna oferta

Wiele osób prywatnych, a tym bardziej właścicieli małych firm, może sobie pozwolić na zakupienie jednej z dwóch komercyjnych odsłon programu - Group Mail Pro (100 USD) i Group Mail Plus (180 USD). Są na tyle skuteczne, że wydatek ze wszech miar się opłaca. Na przykład jedna z działających od wielu lat w polskim Internecie grup wysyłkowych (rys. 1) liczy obecnie prawie 7700 członków.

Właśnie wersja Pro będzie przedmiotem opisu.

Idea działania

Najważniejszą cechą odróżniającą Group Mail Pro i Plus od Free jest, oprócz pakietowej techniki wysyłania, współpraca z wtyczką Subscriber. Jej kluczowa z punktu widzenia zgodności z prawem rola polega na tym, że bazę odbiorców poczty tworzą... sami odbiorcy. Po prostu na stronę WWW wstawiany jest specjalny formularz z przyciskami do zgłaszania i anulowania subskrypcji. Oba przyciski są niezbędne, bo każda osoba rejestrująca się w bazie musi mieć możliwość jej opuszczenia w dogodnym dla siebie momencie. Zarządzający bazą nie musi nawet wiedzieć, kto się zapisuje i wypisuje. Przy dużej liczbie subskrybentów nie sposób nawet śledzić wszystkich nazwisk.

Taka baza przypomina otwarte pomieszczenie, do którego wchodzą i z którego wychodzą dowolne osoby, a przy drzwiach nikt nie stoi. Zadanie administratora sprowadza się do regularnego sprawdzania wszystkich żądań subskrypcji lub jej anulowania. W ten sposób spełniony jest podstawowy warunek pozwalający uznać taką bazę za zgodną z prawem i dobrymi obyczajami - to odbiorcy decydują o tym, czy chcą w niej figurować. W zasadniczy sposób odbiega to od powszechnej w Internecie praktyki zbierania adresów przez "żniwiarzy", czyli programy przeczesujące WWW albo Usenet w poszukiwaniu adresów pocztowych. To właśnie harvestery są utrapieniem ofiar spamu, gdyż potrafią zgromadzić w relatywnie krótkim czasie dziesiątki i setki tysięcy adresów.

Reasumując, procedura tworzenia mass-mailingu jest w naszym przypadku następująca:

  • Formularz na stronie WWW pozwala zbudować bazę odbiorców.

  • Administrator bazy pobiera żądania oraz anulowania subskrypcji, modyfikując zawartość bazy.

  • Administrator tworzy biuletyn i rozsyła go do osób zarejestrowanych w bazie.
Poniżej przedstawimy wszystkie etapy wysyłania wiadomości.

Zakładanie formularza

Group Mail Pro - jak nie być spamerem

Rys. 2. Przykład formularza do subskrybowania i anulowania subskrypcji.

Aby formularz mógł spełnić swoje zadanie, musisz zainstalować Group Mail Pro (lub Plus) i wtyczkę Subscriber. Wszystkie wtyczki do GMP są bezpłatne. W dokumencie HTML należy utworzyć dwa formularze (polecenie Form). Oba wykorzystują technikę formularzy action=mailto:, a więc żądanie jest wysyłane pocztą elektroniczną. Kluczowy jest temat, czyli Subject, np.:

subject=zamawiam_biuletyn_informacyjny.

Właśnie na podstawie tematu listu wtyczka Subscriber będzie reagować w odpowiedni sposób i zapisywać użytkownika w bazie lub go z niej usuwać. W drugim przypadku trzeba utworzyć formularz, w którym Subject ma przykładową treść:

subject=rezygnuje_z_biuletynu_informacyjnego

W tym miejscu trzeba wspomnieć o ważnym szczególe. Listy z żądaniami są wysyłane pod podany adres, np. [email protected] Adres ten nie może być obsługiwany przez żaden program pocztowy, a więc nie można użyć adresu, spod którego pobieramy wiadomości swoim programem pocztowym, żeby nie "podbierał" żądań subskrypcji Subscriberowi, gdyż w ten sposób niektórzy nasi odbiorcy nie zostaliby zarejestrowani. Najlepiej utworzyć oddzielny adres na jakimś darmowym serwerze i do jego obsługi wyznaczyć właśnie wtyczkę Subscriber.

Zamówienie

<form action="mailto:[email protected]?subject=zamawiam_biuletyn_informacyjny" method="post" enctype="text/plain">

<input type="submit" value="dodaj do bazy">

</form>

Anulowanie

<form enctype="text/plain" action="mailto:[email protected]?subject=rezygnuje_z_biuletynu_informacyjnego" method="Post">

<INPUT TYPE="submit" VALUE="usuń z bazy">

</form>

Gdy użytkownik kliknie przycisk zamówienia, wyśle list z żądaniem subskrypcji. Subscriber przetworzy go na podstawie tematu i doda użytkownika do bazy. Analogicznie będzie w przypadku kliknięcia przycisku anulowania subskrypcji. Ostatecznie więc uzyskamy przykładowy formularz (rysunek 2): i kod pokazanego przykładu, ze wszystkimi graficznymi ozdobnikami:

<table cellpadding=8 width=500>

<tr>

<td valign="middle" width=250 align="center">

<fieldset>

<legend align=left>

Zamawiam biuletyn

</legend>

<form action="mailto:[email protected]?subject=zamawiam_biuletyn_informacyjny" method="post" enctype="text/plain">

<input type="submit" value="dodaj do bazy">

</form>

</fieldset>

</td>

<td width=250 valign="middle" align="center">

<fieldset>

<legend align=left>

Anuluję zamówienie

</legend>

<form enctype="text/plain" action="mailto:[email protected]?subject=rezygnuje_z_biuletynu_informacyjnego" method="Post">

<INPUT TYPE="submit" VALUE="usuń z bazy">

</form>

</fieldset>

</td>

</tr>

</table>