Groźne długi publiczne

Kraje wysokouprzemysłowione czekają kłopoty z gwałtownie rosnącym zadłużeniem publicznym, o ile rządy w ciągu kilku najbliższych lat nie dokonają politycznie bolesnych cięć w wydatkach socjalnych – ostrzega Standard & Poor’s.

Agencja ratingowa Standard & Poor’s w swoim raporcie stwierdziła, że dług publiczny w niektórych krajach europejskich (Niemcy, Francja, Portugalia, Grecja, Polska i Czechy) do 2050 roku osiągnie wartość wyższą niż 200% PKB.

Mimo wysokiej imigracji i lepszych wskaźników przyrostu naturalnego, również Stany Zjednoczone będą miały problem z rosnącym zadłużeniem publicznym, głównie z powodu starzejącego się społeczeństwa i zwiększonych wydatków na emerytury. Prognozy na rok 2050 dla USA to dług publiczny sięgający 158% PKB.

Najgorsze przewidywania ma S&P dla Japonii. W 2050 r. Kraj Kwitnącej Wiśni będzie musiał zmierzyć się z zadłużeniem publicznym o wartości 700% PKB – z powodu hojnych planów emerytalnych i bardzo dużej przewidywalnej długości życia w połączeniu z coraz niższym odsetkiem nowych narodzin.

S&P przestrzega kraje zagrożone gwałtownie rosnącym zadłużeniem publicznym, aby pilnowały równowagi budżetowej.

Raport jako znacznie mniej zagrożone rosnącym długiem publicznym wymienia kraje o lepszej sytuacji demograficznej i korzystniejszych systemach emerytalnych. Są to: Wielka Brytania, Szwecja, Hiszpania, Irlandia, Australia.


Zobacz również