Grupa siejąca spam

Pięć krajów utrzymuje 99,68% witryn, do których odnośniki rozsyłane są w spamie - wynika z raportu Commtouch na temat spamu w I połowie br. Ponadto, chociaż spam wysyłają ludzie z ponad 167 państw, to blisko 90% niezamówionych wiadomości o charakterze reklamowym pochodzi z 10 krajów świata.

W ocenie firmy Commtouch, na początku br. średnio dziennie w świat wychodziło 350 tys. wysyłek spamowych, teraz codziennie jest 0,5 miliona takich mailingów. Spam jest przede wszystkim w języku angielskim, zaledwie ok. 6% tych wiadomości powstała w innych językach. Co ciekawe, w czerwcu blisko 10% spamu stanowiły wiadomości spełniające amerykańskie wymogi prawne, tzw. CAN-SPAM, tj. posiadające prawdziwy adres zwrotny, możliwość zablokowania wysyłania kolejnych wiadomości oraz informację, że wiadomość ma charakter reklamy bądź oferty. 8% wiadomości spamowych posiadało personalizowany tytuł wiadomości, zawierający np. odniesienie do nazwiska odbiorcy. Ogółem jedna piąta wiadomości zawiera w tytule przypadkowe kombinacje znaków, co znacznie utrudnia życie filtrom antyspamowym.

W I półroczu 2004 roku jak podaje Commtouch USA pozostawały najważniejszym źródłem spamu na świecie. W sumie grubo ponad połowa spamu jest wysyłana ze Stanów Zjednoczonych, ale w czerwcu spamerzy wysyłali wiadomości aż ze 167 krajów.

Grupa siejąca spam

Najczęściej spam dotyczy reklamy jakiegoś leku, w I półroczu med-spam stanowił blisko 30% całej niezamawianej poczty elektronicznej. Sama Viagra odpowiada za 14% całego światowego spamu. (Na zakres zjawiska i niebezpieczeństwa z nim związane zwracały już uwagę nawet agendy ONZ.

Grupa siejąca spam

Wiadomości spamowe z reguły zawierają odnośniki do witryn internetowych, na których można lepiej zapoznać się z oferowanym towarem i zamówić go. Według szacunków Commtouch blisko trzy czwarte tych witryn hostowanych jest z Chin. Witryny spamerów są hostowane w domenach 49 krajów, ale w pięciu z nich jest zarejestrowanych ogółem 99,68% stron, do których odnośniki rozsiewa po świecie spam.

Grupa siejąca spam