Grupowa wygoda

Bez wątpienia doskonałe przystosowanie do pracy biurowej wyróżnia system Novell Linux Desktop wśród wielu dystrybucji linuksowych. Widać to zarówno w budowie systemu, w graficznym interfejsie użytkownika, jak i w doborze oprogramowania dostarczanego wraz z systemem.


Bez wątpienia doskonałe przystosowanie do pracy biurowej wyróżnia system Novell Linux Desktop wśród wielu dystrybucji linuksowych. Widać to zarówno w budowie systemu, w graficznym interfejsie użytkownika, jak i w doborze oprogramowania dostarczanego wraz z systemem.

Dystrybucji systemu operacyjnego Linux mamy na rynku pod dostatkiem. Co wyróżnia Novell Linux Desktop? Kogo powinien zainteresować właśnie ten, a nie inny system?

Wygoda na biurku

Grupowa wygoda

Znajomy wygląd pulpitu, ikon systemowych i dostępnych opcji gwarantuje, że chyba nie ma osoby, która miałaby problemy z przejściem na system Linux. Najważniejsze programy oraz opcje dotyczące konfigurowania systemu

Po zalogowaniu się użytkownika uruchamiane jest automatycznie graficzne środowisko GNOME lub KDE. Na pulpicie znajdziemy znajomą ikonę Komputer oraz pasek zadań z menu Programy, w którym najważniejsze aplikacje zostały zgrupowane w zestawy tematyczne. Dzięki temu przeciętny użytkownik nie musi nawet nie wiedzieć o słynnej linuksowej konsoli, czyli terminalu tekstowym. Wszystkie zadania, łącznie z konfiguracją sprzętu i oprogramowania, wykona w środowisku graficznym, na dodatek niewiele różniącym się wyglądem i funkcjonowaniem od znanego wszystkim windowsowego pulpitu. W oknach aplikacji obsługiwane są najpopularniejsze skróty klawiaturowe (kopiowanie, wklejanie, wycinanie, zapisywanie, otwieranie) i operacje dostępne po kliknięciu dowolnego przycisku myszy. Program subfs integruje nośniki wymienne i nie trzeba ich montować ręcznie. Włożona do napędu płyta CD uruchamia się automatycznie (podobnie jak w Windows), możemy również wybrać program, który będzie automatycznie uruchamiany po rozpoznaniu i zamontowaniu napędu. W wypadku płyty z danymi może to być menedżer plików, a pustego nośnika - program do tworzenia płyt K3b. Równie łatwo obsługuje się inne nośniki i peryferia, np. napędy wymienne USB, palmtopy czy nawet telefony komórkowe. Oczywiście pakiet zawiera aplikacje do wymiany i synchronizacji danych pomiędzy komputerem a urządzeniami mobilnymi, w tym również do obsługi określonych modeli aparatów (np. gnokii).

Sieć pod każdą postacią

Grupowa wygoda

Najważniejsze programy oraz opcje dotyczące konfigurowania systemu dostępne są wprost z menu znajdującego się na pasku zadań.

Już na etapie instalacji Novell Linux Desktop doskonale radzi sobie zarówno z wykrywaniem sprzętu (interfejsów sieciowych), jak i automatycznym przeprowadzeniem wstępnej konfiguracji połączeń sieciowych. System rozpoznaje i obsługuje faksmodemy, karty sieciowe, urządzenia ISDN, linie DSL, a także bezprzewodowe karty, w tym Intel PRO/Wireless 2100 (Centrino). Połączenie z siecią może być uruchamiane automatycznie lub za pomocą jednego z apletów dostępnych bezpośrednio z paska zadań bądź menu Programy. Narzędzia te ułatwiają wykrywanie, wybieranie i konfigurowanie połączenia, a także pozwalają kontrolować jego stan na bieżąco. Novell Linux Desktop nadaje się również do zastosowania jako serwer firmowy, dzięki bogactwu dostępnych narzędzi sieciowych i administracyjnych, wsparciu dla najważniejszych protokołów sieciowych, usług zdalnego logowania, współdzieleniu plików (różnych systemów) i drukarek. Użytkownik otrzymuje pełny pakiet oprogramowania sieciowego, m.in. z wyjątkowo szybką i stabilną przeglądarką Mozilla Firefox, klientami poczty Evolution i Mozilla mail, multikomunikatorem Gaim, obsługującym najpopularniejsze protokoły sieciowe, klientem ftp i czytnikiem wiadomości z grup.

Pracujemy w grupie

Grupowa wygoda

Novell Linux Desktop to wielozadaniowy system, który zapewnia stabilną i wydajną pracę nawet w wypadku jednoczesnego uruchomienia kilku dużych aplikacji.

Novell Linux Desktop przygotowany jest również do wykorzystania w środowiskach, w których dominują projekty realizowane w grupach pracowników. Idealnym narzędziem do pracy grupowej jest Novell Evolution, łączący funkcje klienta poczty elektronicznej, kalendarza i terminarza, listy zadań do wykonania i książki

Exchange Connector 2.0 zapewnia programowi Evolution komunikację z pakietem Microsoft Exchange 2000/2003, komunikator internetowy Gaim może współpracować z programem GroupWise Messenger, a program GnomeMeeting obstuży wideokonferencje. Pracę grupową, i to bez względu na to, z jakiego systemu i z jakich aplikacji korzysta użytkownik, ułatwiają dodatkowo takie opcje oferowane przez Novell Linux Desktop, jak możliwość połączenie ze zdalnym pulpitem Windows, współdzielenie plików i drukarek, a nawet możliwość korzystania z folderów znajdujących się na innych systemach plików.

Marzenie administratora

Mózg i serce systemu, czyli centrum sterowania YaST2, to bez wątpienia spełnienie marzeń niejednego administratora. W jednym miejscu, w menu jednej aplikacji zgrupowano najważniejsze opcje zarządzania systemem i siecią komputerów biurkowych. Centralna kontrola nad zainstalowanymi aplikacjami i dodawaniem poprawek przy ujednoliconym oprogramowaniu działającym w obrębie firmy, ułatwiona aktualizacja i instalacja aplikacji na komputerach klienckich (biurkowych), kompatybilność z innymi systemami i aplikacjami, jednolity w całej firmie sposób zarządzania dokumentami, wydrukiem, pocztą elektroniczną, współdzielenie plików - wszystko to zapewnia wygodę pracy, prostotę i szybkość działania podczas przeprowadzania żmudnych często operacji.

Bezpiecznie jak w sejfie

Grupowa wygoda

Novell Linux Desktop gwarantujwe wysoki poziom bezpieczeństwa m,in. dzięki stosowaniu różnych algorytmów szyfrowania haseł.

W pakiecie Novell Linux Desktop zastosowano te same zabezpieczenia, co w systemie SUSE Linux Enterprise Server, który zdobył najwyższy certyfikat bezpieczeństwa i zgodności operacyjnej spośród wszystkich systemów linuksowych: Common Criteria Evaluation Assurance Level (EAL) 3 + . Zapewne niebawem firma starać się będzie o certyfikat następnego poziomu, czyli EAL 4+, bo produkt zawiera wszystkie składniki spełniające wymagania stawiane w tym wypadku. Novell Linux Desktop wykorzystuje m.in. szyfrowanie, wystawianie certyfikatów i zarządzanie nimi, uwierzytelnianie użytkowników, kontrolę dostępu, zaporę (firewall) i usługi proxy. Warto zauważyć, żetzw. bezpieczna konfiguracja włączana jest domyślnie podczas instalacji i uruchamiania systemu, co ogranicza do minimum ryzyko włamania do systemu przy równie minimalnym zaangażowaniu użytkownika. Jest to istotne zwłaszcza w związku z nasilonymi obecnie atakami na firmowe systemy informatyczne i z rozwojem cyberprzestępczości. Ponieważ koszty przestoju zaatakowanych komputerów są wysokie, utrzymanie bezpieczeństwa musi być jednym z priorytetów każdej z firm, zwłaszcza że wiele z nich zapewnia dostęp do wewnętrznych sieci osobom z zewnątrz - partnerom handlowym, dostawcom, klientom i pracownikom mobilnym.

Nie do zdarcia

Użytkownicy SUSE Linux Enterprise Server, na którym opiera się Novell Linux Desktop 9, twierdzą, że ich oprogramowanie może pracować bez przerwy przez okrągły rok. I chyba nie ma w tym wielkiej przesady, bo dobre wyniki potwierdzają również niezależne badania i testy. Wszystkie produkty oparte na systemie SUSE Linux poddawane są także w rozbudowanym środowisku informatycznym pięcioetapowym testom, na które składają się tysiące niezależnych prób niezawodności, jakości i bezpieczeństwa, m.in. Linux Test Project Database Open Test Suite, OSDL Database Test Suite i Java Grand Forum Benchmark Suite. Na przykład baza danych Oracle 10g, działająca na platformie SUSE Linux Enterprise Server 9, ustanowiła rekord świata wydajności systemów nieklastrowych, co daje gwarancję, że system tolerujący takie obciążenie jest doskonale przygotowany do użytku w dużych firmach.

Programy pomocowe firmy Novell

Wsparcie techniczne

  • aktualizacje oprogramowania,

  • bezpłatna infolinia,

  • pomoc techniczna,

  • laboratorium do testowania migracji,

  • konwersja aplikacji i danych w czasie przechodzenia na NLD,

  • gwarancja rozbudowanej sieci partnerów.
Szkolenia

  • szkolenia,

  • warsztaty: plan bezpiecznej migracji, uzasadnienie biznesowe jej przeprowadzenia, strategia działania, analiza zwrotu inwestycji i wydatków, programy certyfikacyjne odpowiadające zakresom obowiązków pracowników.
Program ochrony użytkowników systemu Linux przed roszczeniami

  • Novell Linux Indemnification. Program stanowi dodatek licencyjny, który minimalizuje ryzyko, zabezpieczając finansowo przedsiębiorstwo w wypadku złożenia przeciw niemu przez inną firmę pozwu o naruszenie praw autorskich w związku z użytkowaniem systemu Linux.