Gwałtowny wzrost gospodarczy w Azji

W roku 2015 gospodarka Azji może być porównywalna do wspólnej wielkości systemów ekonomicznych USA i Europy. Do poziomu sprzed kryzysu szybko wraca Singapur i inne państwa Dalekiego Wschodu. Wiceminister finansów i transportu Singapuru, Lim Hwee Hua, zwróciła wczoraj uwagę na najnowsze prognozy Międzynarodowego Funduszu Walutowego.

Minister Lim o wielkim ożywieniu azjatyckiej gospodarki mówiła podczas konferencji Invest Fair 2010 w singapurskiej zatoce Marina. Lim powiedziała, że w ubiegłym miesiącu Azjatycki Bank Rozwoju (ADB) podniósł oczekiwany wzrost gospodarczy tego regionu w 2010 r. z zapowiadanego wcześniej 7,5% do 7,9 proc.

"W oparciu o tę tendencję, Międzynarodowy Fundusz Walutowy podaje również, że ekonomia Azji, razem z gospodarkami Australii i Nowej Zelandii, w niedługim czasie mieć będzie o 50% większy parytet siły nabywczej niż dziś i przejmie ponad jedną trzecią światowej produkcji. Będzie to wynik porównywalny co do wielkości z gospodarkami Stanów Zjednoczonych i Europy" - powiedziała minister.

Silny sektor finansowy w Mieście Smoka

Pani Lim powiedziała, że sektor finansowy w Singapurze jest już silny i wyraźnie odbudowany, co pokazuje dobry poziom operacji bankowych i handlu oraz ożywienie w zarządzaniu kapitałem. Zdaniem minister do poziomu sprzed kryzysu powrócił już handel międzynarodowy.

Lim twierdzi, że sukces ten jest świadectwem silnych podstaw azjatyckiej gospodarki:

  • To pierwszy raz, kiedy Azja przewodzi w światowym rozkwicie ekonomicznym. Rozwój w tym regionie dotyczy większej ilości sektorów i postępuje dalej niż w gospodarkach Europy i USA.
  • Handel i inwestycje wewnątrz Azji rosną znacznie szybciej niż kontakty handlowe z resztą świata. Azjatycki region gospodarczy jest teraz samowystarczalny i nie jest to tylko krótkotrwałe zjawisko, lecz zmiana, która odzwierciedla rosnące znaczenie i integrację azjatyckiego rynku.
  • Szybki i udany wzrost pokazuje, jak mocne są podstawy gospodarcze Azji - region wytrzymał finansowe wstrząsy i rozwija się najlepiej ze wszystkich regionów ekonomicznych świata.
  • Gwałtowny wzrost gospodarczy w Azji

    Marina Bay to doskonały symbol zmian, jakie dostrzec można w azjatyckiej gospodarce. To jeden z najbardziej niezwykłych ośrodków kulturalno-biznesowych świata.