Gwarancja z o.o.

Wirtualna gwarancja

Dariusz Wałach, przedstawiciel biura prasowego HP Polska informuje, iż produkty HP mogą być objęte ograniczoną gwarancją międzynarodową lub gwarancją fabryczną, której warunki i czas trwania określone są w dokumencie dostarczanym w pudełku razem z urządzeniem HP. Podkreśla on jednak, iż gwarancja udzielana przez Hewlett-Packard Polska Sp. z o.o., a dołączana do urządzeń sprzedawanych na terytorium Polski, ma charakter nadrzędny w stosunku do gwarancji fabrycznych i innych gwarancji dołączanych do sprzedawanego urządzenia. Ponadto karta gwarancyjna Hewlett-Packard Polska jest jedynym dokumentem będącym podstawą do dochodzenia roszczeń z tytułu udzielonej gwarancji na terytorium Polski. W Polsce korzysta się z gwarancji polskiej, która ma pierwszeństwo - nie chcemy, żeby klienci korzystali z gwarancji międzynarodowej, bo jej zapisy nie są całkowicie zgodne z naszym prawem. Można ewentualnie korzystać z takiej gwarancji na terytorium innych krajów, ale tylko takich, w których były w oficjalnej sprzedaży te modele produktów HP - przekonuje D. Wałach.

Gwarancja międzynarodowa to jednak pojęcie potoczne. Karolina Tołwińska, z Europejskiego Centrum Konsumenckiego wyjaśnia, iż istnieje po prostu gwarancja, dawana przez firmę konsumentowi i ważne jest to, co w niej zapisano. W prawie nie ma pojęcia: gwarancja międzynarodowa, gwarancja europejska. Gwarancja może być tak nazwana przez sprzedawcę, jeżeli chce on w ten sposób zasygnalizować, że kupując sprzęt na terenie jednego kraju klient otrzymuje możliwość oddania go do naprawy w innym państwie. Sprzedawca natomiast nie jest zobligowany do dawania gwarancji na sprzęt, ważnej we wszystkich krajach europejskich. Warto zwrócić na to uwagę, dokonując zakupów za granicą.

Jak reklamować towary niezgodne z umową?

1. Składając reklamację trzeba przede wszystkim posiadać dowód zakupu - umowę, paragon, fakturę. Nie wysyłamy nigdy oryginału - zawsze kopię. Oryginał będzie nam potrzebny jako dowód na wypadek ewentualnych komplikacji.

2. Reklamacja powinna zawierać: pismo reklamacyjne z opisem problemu, załączoną kopię dowodu zakupu, ewentualnie zdjęcia wady i ekspertyzę, o ile konsument taką robił.

2. Do ECK należy wysłać możliwie jak najbardziej dokładny opis problemu (jak najmniej emocji, jak najwięcej faktów, które mogą nam pomóc rozwiązać sprawę), kopie reklamacji, odpowiedzi sprzedawcy lub całej korespondencji z przedsiębiorcą (o ile miała miejsce), kopię dokumentów zakupu i inne dokumenty o ile były załączane do reklamacji wysłanej sprzedawcy.

Karolina Tołwińska, Europejskie Centrum Konsumenckie

Nie wiem, w jakich aspektach gwarancja międzynarodowa może być sprzeczna z polskim prawem - dziwi się. K Tołwińska. Przekonuje ona, że gwarancja jest dodatkowym prawem, podstawowym prawem jest reklamacja towaru, czyli zgłoszenie niezgodności towaru z umową. To, ile praw będzie zawartych w gwarancji (np. czy będzie można serwisować sprzęt w Polsce) jest dodatkiem do podstawowej ochrony prawnej klienta, czyli możliwości złożenia reklamacji w ciągu dwóch lat od zakupu.

O jakie sprzeczności zatem chodzi? M.in. o brak określenia adresu gwaranta oraz zasięgu terytorialnego Ograniczonej Gwarancji Międzynarodowej, wyjaśnia przedstawiciel HP. Nie ma również informacji, że gwarancja nie ogranicza ani nie wyłącza uprawnień kupującego wynikających z niezgodności towaru z umową. Z tego też względu do urządzeń sprzedawanych w Polsce dodawana jest gwarancja spełniająca wszystkie wymogi stawiane przez polskie prawo - tłumaczy D. Wałach. Odrzuca on również możliwość rekompensaty kosztów zakupu lub wymiany produktu, ponieważ notebook został nabyty za granicą. Zarówno w warunkach gwarancji Hewlett-Packard Polska jak i Ograniczonej Gwarancji Międzynarodowej - HP, według własnego uznania może dostarczyć inny sprzęt lub zwrócić koszt zakupu. W przypadku sprzętu zakupionego za granicą, zwrot kosztu nie wchodzi w grę. Przedstawiciel HP jednocześnie przeprasza za zaistniałą sytuację: postaramy się to wyjaśnić i dołożymy wszelkich starań, by się nie powtórzyła.