Gwoździem i młotkiem. Metody usuwania danych w polskich firmach

14% polskich firm kasuje dane cyfrowe metodą "chałupniczą", przysłowiowym gwoździem i młotkiem - wynika z badania ankietowego Mediarecovery. W 7 % spółek do usuwania informacji wykorzystywana jest... wiertarka.


Jak wykazała ankieta przeprowadzona przez Mediarecovery wśród specjalistów IT z rodzimych firm i instytucji, w co piątej z nich w ogóle nie kasuje się danych w postaci cyfrowej, a 16 % ankietowanych nie wie czy takie procesy mają miejsce w ich organizacjach. 63% ankietowanych zadeklarowało, że kasuje dane cyfrowe - w tej grupie największy odsetek (16%) wskazał zewnętrzną firmę i program do kasowania danych.

"Historia zna wiele głośnych przypadków 'wycieku' danych, które wydostały się nie poprzez kradzież czy celowe działanie lecz z powodu niefrasobliwości i braku wiedzy osób odpowiedzialnych za bezpieczeństwo" - wyniki badania podsumowuje Zbigniew Engiel z laboratorium informatyki śledczej Mediarecovery.

Zobacz również:

  • 5 sposobów na ochronę prywatności w sieci, których nie znasz

Specjalistyczne urządzenia do usuwania danych, takie jak degaussery, są w Polsce mało znane.

Co to degausser

Nazwa urządzenia pochodzi od nazwiska niemieckiego fizyka Karola Gausa. Moc degaussera mierzy się w gausach (jednostka indukcji magnetycznej).

Działanie degaussera polega na skumulowaniu energii i silnym wyładowaniu wokół kasowanego nośnika, np. dysku twardego. Ponieważ dane na nośnikach cyfrowych zapisywane są w postaci ładunków elektromagnetycznych, w efekcie wyładowania dysk traci swoje właściwości magnetyczne (z ferromagnetyka staje się paramagnetykiem; wszystkie zapisane na nim dane znikają).

Działanie to jest w 100% skuteczne - nawet w zaawansowanych laboratoriach do odzyskiwania danych nie można ich odtworzyć.

Stosowanie degausserów jest m.in. zalecane przez amerykański departament obrony jako właściwa metoda kasowania danych z nośników na których zapisano informacje tajne i ściśle tajne.

Tego typu urządzenie znajduje się w ofercie Mediarecovery. Degausser Mediaeraser uzyskał ostatnio certyfikat polskiej Służby Kontrwywiadu Wojskowego (producent przygotowuje się obecnie do certyfikacji NATO).

"Skuteczne kasowanie informacji w formie cyfrowej to w dzisiejszych czasach jeden z podstawowych elementów całego systemu bezpieczeństwa informacji. W innych aspektach security nie jesteśmy daleko w tyle za Europą Zachodnią czy Stanami Zjednoczonymi. Warto więc wykonać jeszcze wysiłek również w tę stronę po to by domknąć cały system" - ocenia Zbigniew Engiel.

Zobacz, jak kompletnie wymazać dane z CD